Finished projects

PROIECTE INSTITUTIONALE

 

în cadrul direcţiilor strategice
05 „Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi”,
03 „Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii”

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
1 06.408.019F Structurarea materialelor la scară micronanometrică şi studiul proceselor electronice, spintronice, şi termoelectrice pentru reconfigurarea proprietăţilor fizice Acad. Valeriu Canţer 
2006 – 2010
2 06.408.020F Fenomene de transport electronic în fire nanodimensionale confecţionate prin tehnologii sofisticate sub impactul unor factori externi extremali (temperatură, câmp magnetic, extensiune) Dr. hab. Albina Nikolaeva 
2006 – 2010
3 06.408.021F Fenomene de transport şi efecte de polarizare după spin în structuri supraconductor-feromagnet şi bicristale în scopul identificării de principii noi pentru spintronică Dr. hab. Anatolie Sidorenko 
2006 – 2010
4 06.408.025A Elaborarea şi caracterizarea structurilor compozit şi coaxiale cu micronanofir pentru microdispozitive electronice Dr. Dragoş Meglei 
2006 – 2010
5 06.408.026A Detectori matriciali de radiaţie de infraroşu prin structurare indusă de fotoconducţia persistentă şi nanostructuri pe bază de ZnO pentru detectori de UV. Nanostructuri şi nanotemplate semiconductoare pentru nanoelectronică şi fotonică Dr. Andrei Nicorici 
2006 – 2010
6 06.408.027A Dispozitive şi metode noi de iradiere a materiei vii cu unde milimetrice şi studiul efectelor biofizice induse Dr. Serghei Railean 
2006 – 2010
7 06.408.028A Senzori şi dispozitive de măsurare a presiunilor înalte şi a vidului Dr. Leonid Konopko
2006 – 2010
8 06.408.034A Servicii metrologice în cercetările ştiinţifice Dr. Alexandru Savin 2006 – 2010
9 06.420.007A Elaborarea aparatelor şi utilajului aferent procedurilor de hipertermie locală Dr. Iurie Nica
2006 – 2010
10 11.817.05.06F Nanoscale materials engineering and development of new routs of reconfiguration of electronic, thermoelectric and spintronic processes and properties acad. Canter Valeriu 
2011-2014
11  11.817.05.07A Designing and elaboration of medical devices dr. Nica Iurie
2011-2014
12 11.817.05.08A Functional engineering units and microtransducers for systems and products of intellectual electronics for industry, agriculture, and ecology dr. hab. Sidorenko Anatolie 
2011-2014
13 11.817.05.09A Multifunctional composite materials of semimetals and semiconductors based on nanotemplates and nanocapillaries for thermoelectric and photovoltaic devices, spintronics, and photonics dr. hab. Nikolaeva Albina 
2011-2014PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT

Programul de stat: Ingineria şi tehnologii electronice în relansarea economiei

Coordonator – dr. hab., prof. univ. Anatolie SIDORENKO

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.808.05.02A Elaborarea şi cercetarea proprietăţilor electrofizice ale nanofirelor semimetalice cristaline pentru confecţionarea traductoarelor de diversă menire (temperatură, deformare, iradieri electromagnetice) Dr. Konopko Leonid, 
2009 – 2010
2 09.808.05.05A Dispozitive şi metodici de fotosanare a cavităţilor infectate din corpul uman Dr. Nica Iurie, 
2009 – 2010
3 09.808.05.06A Proiectarea şi elaborarea complexului UEMA – laser Dr. Railean Serghei, 
2009 – 2010
4 09.808.05.07A Noi metode electromagnito-biologice în tratamentul bolnavilor oncologici Dr. hab. Jovmir Vasile, 
2009 – 2010

 

Programul de stat: Nanotehnologii şi nanomateriale

Coordonator – Acad. Ion TIGHINEANU

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.836.05.03A Elaborări de structuri 2D şi 3D metal-dielectric şi metal-semiconductor pentru aplicaţii electronice şi fotonice Acad. Ion Tighineanu 
2009 – 2010
2 09.836.05.07F Elaborarea tehnologiilor cost efective de creştere a straturilor nanodimensionate de ZnO pentru aplicaţii în nanoelectronică şi fotonică Dr. hab. Emil Rusu, 2009 – 2010
3 09.836.05.09A Compozite nanostructurate ale halcogenizilor de plumb şi bismut pentru sisteme de conversie a energiei dr. Andrei Nicorici,
2009 – 2010
4 11.836.05.01A Investigation of nonuniform superconductivity in Layered nanostructures Superconductor/Ferromagnet and elaboration of the superconducting spin switch on their base Dr. hab. Sidorenko Anatolie 
2011 – 2012
5 11.836.05.03.AElaborarea şi studiul pachetelor asamblate din microfire amorfe şi nanocristaline pentru etichete magnetice de protecţie a purtătorilor de informaţie din hârtie şi plastic Mem. cor. Ion Tighineanu 
2011 – 2012
6 11.836.05.05A The development of a fabrication technology for topological insulators for their possible use in spintronics and quantum computers Dr. hab. Konopko Leonid 
2011 – 2012

 

Programul de stat: Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea satelitului moldovenesc

Coordonator – acad. Ion BOSTAN

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.838.06.12A Elaborarea materialelor, structurilor şi dispozitivelor electronice pentru exploatare în condiţii cosmice acad. Valeriu Canţer 
2009 – 2010
2 11.838.06.07A Development of microsatellite scanning system of the terrestrial surface Acad. Valeriu Canţer 
2011 – 2012PROIECTE INTERNAŢIONALE

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 STCU 10.820.05.04.STCU.F/5064 Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicaţii termoelectrice Dr. Leporda Nicolae 
2010
2 STCU #5050 Quantum interference effects and thermoelectricity in semimetal nanowire Dr. hab. Nikolaeva Albina 
2010 – 2011
3 DFG-foundation (Germany). Oscillatory and re-entrant phenomena in superconductor-ferromagnet- nanostructured bilayers and applications to spin-valves. Dr. hab. Sidorenko Anatolie
2010 – 2011
4 10.820.05.08.UF Development of the manufacturing technique for wire micro- and nanocrystals based on semiconductors and semimetals and study of their magnetotransport properties under elastic strains to design strain and temperature sensing devices on their basis Dr.hab. Nikolaeva Albina
2010 – 2011
5 10.820.05.09.UF Technology and physicochemical properties of thin films and wires based on lead telluride for thermoelectric energy converters Dr. Meglei Dragoş 
2010 – 2011
6 10.820.05.11 BFNanoporous materials and structures with varying porosity gradient for optical and optoelectronic applications Dr. Ghimpu Lidia
2010 – 2011
7 SCOPES IZ73Z0_127968 Functional nanowires Dr. hab. Nikolaeva Albina 
2010 – 2012
8 10.820.05.20 RoF Technology of ZnO obtaining by the hydrothermal method and nanostructures based on zinc oxide for fabrication of optoelectronic devices Dr. hab. Rusu Emil 
2010 - 2012
9 STCU #5390 Metalorganic aerosol deposition of complex oxides with enhanced functionalities: atomic-scale compositional tailoring Acad. Canţer Valeriu
2011 - 2012
10 FP7 MOLD-ERA Preparation for Moldova's integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence Mem.cor. Tighineanu Ion, 
2010 - 2013
11 STCU #5373 Quantum electron transport in nanostructures for practical applications Konopko Leonid, dr.
2012 - 2013
12 13.820.05.12/BF Improving the thermal efficiency of micro and nanostructured semiconductor materials and nanocomposites based on bismuth alloys for miniature thermoelectric energy converters Nikolaeva Albina, dr. hab., associated professor (docent), 
2014-2015
13 13.820.05.18/RoF Nanompozite materials based on semiconductor and polymer layers interpenetration to manufacture sensors and luminescent diodes Ghimpu Lidia dr., 
2013-2014
14  13.820.15.13/RoA Cost-effective technologies for the production of core-sell structures on the basis of ZnO and TiO2 for optoelectronic applications Rusu Emil, dr. hab., associated professor (docent), 
2013-2014
15 19.80013.50.07.02A/BL Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente
Rusu Emil, dr. hab., associated professor (docent)PROJECTS FOR YOUNG SCIENTISTS
Nr. d/o The project code and name Project director,
duration
1 12.819.15.20A Light emitting devices based on organic and anorganic compounds Dr. Sîrbu Lilian 
2012 – 2013