2018

  1. Brevet MD 1172 Z 2018.02.28. NIKOLAEVA Albina, MD, BODIUL  Pavel, MD, KONOPKO Leonid, MD, PARA Gheorghe, MD. Procedeu de obținere a semiconductorului monocristalin de bismut-stibiu cu lățimea benzii energetice interzise nulă. (concentratia – 5%) Nr.depozit: s2016 0028; Data depozit: 2016.11.17; Data publicării hotărării de acordare a brevetului: 2017.07.31, BOPI nr. 7/2017.

  2. Brevet MD 1173 Z 2018.02.28. NIKOLAEVA Albina, MD, BODIUL  Pavel, MD, KONOPKO Leonid, MD, PARA Gheorghe, MD, GHERGHIȘAN Igor, MD. Procedeu de obținere a semiconductorului monocristalin de bismut-stibiu cu lățimea benzii energetice interzise nulă. (concentratia – 3,5%). Nr.depozit: s2016 0129, Data depozit: 2016.11.17. Data publicării hotărării de acordare a brevetului: 2017.07.31, BOPI nr. 7/2017.

  3. Brevet MD 1220 Z 2018.07.31. PENIN Alexandru, MD, SIDORENKO Anatol, MD, DONU Sofia, MD. Procedeu de alimentare cu energie electrică a unei sarcini îndepărtate. Nr.depozit: s2017 0057, Data depozit:  2017.05.03. Data publicării hotărării de acordare a brevetului: 2017.12.31, BOPI nr. 12/2017.