Scientific Council

 1. SIDORENKO A., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m., - preşedinte al consiliului
 2. GHIMPU L., dr., director IIEN - vicepreşedinte al consiliului
 3. KOBYLIANSKAYA A., dr., secretar ştiinţific al IIEN - secretar al consiliului
 4. CHIRUŢA A., inginer-şef IIEN
 5. TIGHINEANU I., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 6. DONU S., dr., vicepreşedintele comitetului sindical IIEN
 7. NIKOLAEVA.A., prof. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LESDR
 8. NICA Iu., conf. univ., dr. şt. f.-m., şef LTM
 9. CONDREA E., dr. şt. f.-m., şef LC
 10. RUSU E., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LN
 11. ZASAVIŢCHI E., conf. cercet., dr. şt. f.-m., şef LSCS
 12. BODIUL P., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 13. MUNTEANU T., dr. hab. şt. f.-m.,
 14. URSACHI V., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., 
 15. COJOCARU V., conf. cercet., dr.,vicedirector IIEN
 16. BELENCIUC A., dr., 
 17. RAILEAN S., conf. univ., dr. şt. teh.,
 18. KONOPKO L., conf. cercet., dr.,
 19. NICORICI V., conf. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant USM
 20. ŞONTEA V., prof. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant UTM
 1. Vicepreşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 2. Secretar ştiinţific: CONDREA Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 3. ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. NIKOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 5. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 6. MUNTEANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. GHEORGHIŢĂ Eugeniu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. GRABCO Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător
 9. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 10. ZDRAVKOV Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 11. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 12. NICORICI Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. ŞIKIMAKA Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 14. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 15. ZASAVIŢCHI Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 16. BELENCIUC Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 17. PREPELIŢA Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 1. Preşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 2. Vicepresedinte: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 3. Secretar ştiinţific: DONU Sofia, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 5. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 6. SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 8. TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 9. LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar
 10. ŞONTEA Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 11. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 12. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. PENIN Alexandr, doctor în tehnică
 14. MEGLEI Dragoş, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 15. LEPORDA Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 16. BARANOV Simion, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 17. GANGAN Silvia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 18. ANDRONIC Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar