Doctorate

nr. d/o

Numele, prenumele

Gradul, titlul ştiinţific

Specialităţi abilitate

1

Canţer Valeriu

acad. AŞM, dr. hab., prof. univ.

133.02 – Fizica lichidelor şi materialelor moi,

133.04 - Fizica stării solide

2

Konopko Leonid

dr., conf. cercet.

133.04 – Fizica stării solide

3

Nicorici Andrei

dr., conf. cercet.

133.04 – Fizica stării solide

4

Nikolaeva Albina

dr. hab., prof. cercet.

133.04 – Fizica stării solide

5

Rusu Emil

dr. hab., conf. cercet.

134.01 - Fizica şi tehnologia materialelor,

134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologiilor

6

Sidorenko Anatolie

m. cor. AŞM, dr. hab., prof. univ.

133.04 – Fizica stării solide

 233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică  

7

Tighineanu Ion

acad. AŞM, dr. hab., prof. univ.

134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor

134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologiilor

233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică

8

Ursachi Veaceslav

dr. hab., conf. cercet.

133.04 – Fizica stării solide

134.01 - Fizica şi tehnologia materialelor,

134.03 – Fizica nanosistemelor şi nanotehnologiilor

 

Programele examenelor de doctorat la specialităţile abilitate:

133.04 – Fizica stării solide (01.04.07 – Fizica stării condensate);

 233.01 – Nano-microelectronică şi optoelectronică (05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronica, nanoelectronica).