Proiecte în derulare

PROIECTE INSTITUTIONALE

 

Direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative”


Cercetări ştiinţifice fundamentale

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
 1  m. cor. Sidorenko Anatolie
2015-2018
 2  dr. Zasaviţchi Efim
2015-2018Cercetări ştiinţifice aplicative

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
 1  dr. hab. Rusu Emil
2015-2018
 2  dr. hab. Nikolaeva Albina
2015-2018
 dr. Nica Iurie
2015-2018PROIECTE INTERNAŢIONALE
Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
1 BLACK SEA BASIN 2007-2013 Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin dr. Dvornikov Dmitrii, 
2013-2015
2 BLACK SEA BASIN 2007-2013 A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention - SciNetNatHazPrev m. cor. Sidorenko Anatolii, 
2013-2015
3 NATO Technical advances to detect and remove contaminants in water for safety and security m. cor. Sidorenko Anatolii, 
2013-2016
4 14.820.18.02.03 STCU.A/5841 Testarea în regim dinamic a generatoarelor de mărime completă utilizate pentru influenţa activă asupra proceselor atmosferice Zasaviţchi Efim, dr., conf. cercet., 
2014÷2015
STCU 5982 Studiul experimental al efectului de proximitate în structurile stratificate hibride de tipul supraconductor/feromagnet

m. cor. Sidorenko Anatolie,
2015-2016

6  dr. Konopko Leonid
2015-2016
7 dr. Lidia Ghimpu,
2015-2015
8

 

dr. hab. Emil RUSU,
2015-2016