Proiectarea şi elaborarea dispozitivelor medicale

Codul: 11.817.05.07A
Titlul: Proiectarea şi elaborarea dispozitivelor medicale
Program: Proiect Instituţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică)
Termenul executării: 2011-2014
Instituţii: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, AŞM
Conducător: Nica Iurie, dr. şt. f.-m., conf. univ.
Executori: Laboratorul Tehnică Medicală
Cuvinte cheie: terapie fotodinamică, terapie cu laser, fotosanare, radiaţie ultravioletă

 

Rezumat:

În ultimul timp obţin o răspândire tot mai amplă metodele de terapie fotodinamică în tratamentul unor maladii oncologice, în cosmetologie, stomatologie şi altele. Terapia fotodinamică este tipul de terapie cu laser ce implică utilizarea unor preparate medicamentoase (fotosensibilizanţi), care sunt absorbite de celulele tumorale, iar când sunt expuse unei surse speciale de lumină, medicamentele se activează şi distrug celulele canceroase.

Pe de altă parte, o problemă dificilă cu care se confruntă medicina contemporană este combaterea maladiilor de origine infecţioasă, deoarece devine tot mai actuală problema depăşirii rezistenţei microorganismelor patogene faţă de cele mai moderne preparate antibacteriene (problema chimiorezistenţei). Terapia de fotosanare constă în utilizarea radiaţiei ultraviolete pentru anihilarea florei nespecifice care populează plăgile de pe suprafaţa corpului sau cavităţile interne infectate.

În baza cercetărilor fundamentale, analiza rezultatelor empirice obţinute şi publicate, în cadrul proiectului propus se vor elabora dispozitive de iradiere cu lumină de diferite lungimi de undă pentru efectuarea procedurilor de terapie fotodinamică şi fotosanare.