Elemente funcţionale şi microconvertoare pentru sisteme şi produse electronice inteligente cu aplicaţii în industrie, agricultură şi ecologie

Codul: 11.817.05.08A
Titlul: Elemente funcţionale şi microconvertoare pentru sisteme şi produse electronice inteligente cu aplicaţii în industrie, agricultură şi ecologie
Program: Proiect Instituţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică)
Termenul executării: 2011-2014
Instituţii: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, AŞM
Conducător: Sidorenko Anatolie, dr. hab., prof. univ.
Executori: Laboratorul CriogenieLaboratorul Electronica Structurilor de Dimensionalitate RedusăSecţia Metrologie şi Sisteme de Măsură
Cuvinte cheie: Sistemă automatizată, Stirling, unde milimetrice, metrologie.

 

Rezumat:

Proiectul propus spre realizare conţine câteva obiective, care constau în:
Obiectivul 1. Crearea sistemei automatizate de monitoring şi dirijare a regimului temperatură-umiditate a încăperilor tehnice, care prezintă un complex tehnic programat pentru evaluarea fiabilă a stării de climă în încăperi şi stării mediului ambiant, transmiterea pe baza lor a acţiunilor de comandă la mecanismele executoare a instalaţiilor inginereşti. Elaborarea traductorului pentru măsurarea presiunilor excedentare mici (0÷0,063МPа) şi a temperaturii, traductorului de umiditate, iluminare, presiunii barometrice. Crearea sistemei de culegere şi transmitere a informaţiei la distanţă. Crearea asigurării programate auxiliare pentru testarea şi depanarea dispozitivelor electronice elaborate. Elaborarea dispozitivului pentru determinarea curenţilor critici a micropunţilor nanostructurate de supraconductori. Pentru realizarea acestui obiectiv se vor utiliza instrumente si tehnologii microelectronice. Acest obiectiv va avea ca rezultat un sistem automatizat, traductori şi module pentru acesta.
Obiectivul 2. Elaborarea sistemei de generare a curentului continuu si alternativ care are scopul obtinerii energiei electrice din surse regenerabile. Energia electrica va fi obtinuta la actionarea generatorului electric de catre motorul Stirling pus in functiune in baza diferentei de temperatura obtinuta la arderea diferitor deşeuri sau la concentrarea razelor solare. Se vor confecţiona piesele mecanice a motorului Stirling si modulele electrice şi electronice a sistemului.
Obiectivul 3. Elaborarea de dispositive cu unde milimetrice pentru iradierea obiectelor vii are ca scop proiectarea unor dispositive universale cu parametrii largiti in partea frecventei si modularii frecventei si a amplitudinei.
Obiectivul 4. Dezvoltarea serviciilor metrologice pentru cercetările efectuate de institutele din cadrul AŞM. Dezvoltarea metodelor de măsurare pentru echipamentele de import, procurate de institutele AŞM.