Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe bază de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice

Codul: 10.820.05.20 RoF
Titlul: Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe bază de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice
Program: Proiect bilateral Moldova - România
Termenul executării: 2010 - 2012
Instituţii: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, AŞM
Conducător: Rusu Emil dr. hab., conf. univ.
Executori: Laboratorul NanotehnologiiLaboratorul Nanotehnologii
Cuvinte cheie: Materiale oxidice, nanostructuri ZnO, MOCVD, metoda hidrotermală, dopare dubla, microscopia electronică (SEM), microcsopia de forţă atomică (AFM), spectroscopia Raman, fotoreceptoare UV

 

Rezumat:

Scopul principal al proiectului este elaborarea metodelor tehnologice cost-efective de obţinere a monocristalelor de ZnO, de depunere a filmelor epitaxiale şi a straturilor nanostructurate de ZnO pe suporturi de ZnO monocristalin, inclusiv a materialului cu conductibilitate şi a concentraţiei purtătorilor de sarcină dirijată pentru elaborarea dispozitivelor optoelectronice şi piezoelectrice, senzorilor de hidrogen cu parametri performanţi.

Pentru realizarea scopului principal se stabilesc următoarele obiective:

 1. Elaborarea tehnologiei de obţinere a monocristalelor de ZnO prin metoda hidrotermală.
  • Elaborarea tehnologiei de laborator pentru obţinerea reproductibilă a monocristalelor oxidului de zinc cu orientare cristalografică stabilită şi proprietăţi optice, luminescente şi calitate structurală performante.
  • Studiul proceselor fizice şi chimice ce au loc la formarea monocristalelor de ZnO prin metoda hidrotermală şi dependenţa gabitusului cristalelor de ZnO în funcţie de parametrii tehnologici ai procesului de obţinere;
 2. Elaborarea tehnologiei de obţinere a filmelor nanostructurate de ZnO prin metoda depunerii din componente metalorganice (MOCVD) pe suport monocristalin de ZnO, obţinut prin metoda hidrotermală.
  • Stabilirea mecanismelor de creştere a straturilor planare.
  • Elaborarea tehnologiei de laborator de obţinere reproductibilă a oxidului de zinc nanostructurat cu proprietăţi optice şi luminescente performante şi cu variaţia conductibilităţii electrice într-un diapazon larg (de la material semiizolator până la degenerare) pe suporturi monocristaline şi nanodimensionate.
 3. Elaborarea dispozitivelor fotoelectrice pentru domeniul ultraviolet al spectrului, dispozitivelor piezoelectrice, senzorilor de gaze în baza structurilor planare obţinute pe suport monocristalin de ZnO. Stabilirea condiţiilor de obţinere a homojoncţiunilor în baza filmelor de ZnO cu proprietăţi electrice, fotoelectrice şi radiative performante.