Proiecte finisate

PROIECTE INSTITUTIONALE

 

în cadrul direcţiilor strategice
05 „Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi”,
03 „Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii”

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului fundamental/aplicativ Conducatorul proiectului,termenul executării
1 06.408.019F Structurarea materialelor la scară micronanometrică şi studiul proceselor electronice, spintronice, şi termoelectrice pentru reconfigurarea proprietăţilor fizice Acad. Valeriu Canţer 
2006 – 2010
2 06.408.020F Fenomene de transport electronic în fire nanodimensionale confecţionate prin tehnologii sofisticate sub impactul unor factori externi extremali (temperatură, câmp magnetic, extensiune) Dr. hab. Albina Nikolaeva 
2006 – 2010
3 06.408.021F Fenomene de transport şi efecte de polarizare după spin în structuri supraconductor-feromagnet şi bicristale în scopul identificării de principii noi pentru spintronică Dr. hab. Anatolie Sidorenko 
2006 – 2010
4 06.408.025A Elaborarea şi caracterizarea structurilor compozit şi coaxiale cu micronanofir pentru microdispozitive electronice Dr. Dragoş Meglei 
2006 – 2010
5 06.408.026A Detectori matriciali de radiaţie de infraroşu prin structurare indusă de fotoconducţia persistentă şi nanostructuri pe bază de ZnO pentru detectori de UV. Nanostructuri şi nanotemplate semiconductoare pentru nanoelectronică şi fotonică Dr. Andrei Nicorici 
2006 – 2010
6 06.408.027A Dispozitive şi metode noi de iradiere a materiei vii cu unde milimetrice şi studiul efectelor biofizice induse Dr. Serghei Railean 
2006 – 2010
7 06.408.028A Senzori şi dispozitive de măsurare a presiunilor înalte şi a vidului Dr. Leonid Konopko
2006 – 2010
8 06.408.034A Servicii metrologice în cercetările ştiinţifice Dr. Alexandru Savin 2006 – 2010
9 06.420.007A Elaborarea aparatelor şi utilajului aferent procedurilor de hipertermie locală Dr. Iurie Nica
2006 – 2010
10 11.817.05.06F Ingineria materialelor la scară nanometrică şi dezvoltarea modalităţilor noi de reconfigurare a proprietăţilor şi proceselor electronice, termoelectrice şi spintronice acad. Canţer Valeriu 
2011-2014
11 11.817.05.07A Proiectarea şi elaborarea dispozitivelor medicale dr. Nica Iurie
2011-2014
12 11.817.05.08A Elemente funcţionale şi microconvertoare pentru sisteme şi produse electronice inteligente cu aplicaţii în industrie, agricultură şi ecologie dr. hab. Sidorenko Anatolie 
2011-2014
13 11.817.05.09A Materiale compozite multifuncţionale din semimetale şi semiconductori în bază de nanotemplate pentru dispozitive termoelectrice şi fotovoltaice, spintronică şi fotonică dr. hab. Nikolaeva Albina 
2011-2014PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STAT

Programul de stat: Ingineria şi tehnologii electronice în relansarea economiei

Coordonator – dr. hab., prof. univ. Anatolie SIDORENKO

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.808.05.02A Elaborarea şi cercetarea proprietăţilor electrofizice ale nanofirelor semimetalice cristaline pentru confecţionarea traductoarelor de diversă menire (temperatură, deformare, iradieri electromagnetice) Dr. Konopko Leonid, 
2009 – 2010
2 09.808.05.05A Dispozitive şi metodici de fotosanare a cavităţilor infectate din corpul uman Dr. Nica Iurie, 
2009 – 2010
3 09.808.05.06A Proiectarea şi elaborarea complexului UEMA – laser Dr. Railean Serghei, 
2009 – 2010
4 09.808.05.07A Noi metode electromagnito-biologice în tratamentul bolnavilor oncologici Dr. hab. Jovmir Vasile, 
2009 – 2010

 

Programul de stat: Nanotehnologii şi nanomateriale

Coordonator – Acad. Ion TIGHINEANU

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.836.05.03A Elaborări de structuri 2D şi 3D metal-dielectric şi metal-semiconductor pentru aplicaţii electronice şi fotonice Acad. Ion Tighineanu 
2009 – 2010
2 09.836.05.07F Elaborarea tehnologiilor cost efective de creştere a straturilor nanodimensionate de ZnO pentru aplicaţii în nanoelectronică şi fotonică Dr. hab. Emil Rusu, 2009 – 2010
3 09.836.05.09A Compozite nanostructurate ale halcogenizilor de plumb şi bismut pentru sisteme de conversie a energiei dr. Andrei Nicorici,
2009 – 2010
4 11.836.05.01A Investigarea supraconductibilităţii neomogene în nanostructuri stratificate supraconductor-feromagnet şi elaborarea valvei de spin în baza lor Dr. hab. Sidorenko Anatolie 
2011 – 2012
5 11.836.05.03.A Elaborarea şi studiul pachetelor asamblate din microfire amorfe şi nanocristaline pentru etichete magnetice de protecţie a purtătorilor de informaţie din hârtie şi plastic Acad. Ion Tighineanu 
2011 – 2012
6 11.836.05.05A Elaborarea tehnologiei de obţinere a izolatorilor topologici pentru posibila utilizare a lor în spintronică şi calculatoare cuantice Dr. hab. Konopko Leonid 
2011 – 2012

 

Programul de stat: Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea satelitului moldovenesc

Coordonator – acad. Ion BOSTAN

 

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 09.838.06.12A Elaborarea materialelor, structurilor şi dispozitivelor electronice pentru exploatare în condiţii cosmice acad. Valeriu Canţer 
2009 – 2010
2 11.838.06.07A Elaborarea sistemului microsatelitului de scanare a suprafeţei terestre Acad. Valeriu Canţer 
2011 – 2012PROIECTE INTERNAŢIONALE

Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului, termenul executării
1 STCU 10.820.05.04.STCU.F/5064 Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicaţii termoelectrice Dr. Leporda Nicolae 
2010
2 STCU #5050 “Efectele cuantice de interferenţă şi termoelectricitatea în nanofire pe bază de semimetale” Dr. hab. Nikolaeva Albina 
2010 – 2011
3 DFG-foundation (Germany). Oscillatory and re-entrant phenomena in superconductor-ferromagnet- nanostructured bilayers and applications to spin-valves. Dr. hab. Sidorenko Anatolie
2010 – 2011
4 10.820.05.08.UF „Elaborarea tehnologiei de fabricare a micro şi nano cristalelor în formă de fire pe bază de semiconductori şi semimetale şi cercetarea proprietăţilor magnetice şi de transport ale lor la extinderi elastice pentru crearea tenso şi termo senzoarelor sensibile” Dr.hab. Nikolaeva Albina
2010 – 2011
5 10.820.05.09.UF „Tehnologia şi proprietăţile fizico-chimice ale peliculelor şi firelor subţiri pe bază de telurură de plumb pentru convertor termoelectric de energie” Dr. Meglei Dragoş 
2010 – 2011
6 10.820.05.11 BF „Materiale şi structuri nanoporoase cu gradient de porozitate variabil pentru aplicaţii în optică şi optoelectronică” Dr. Ghimpu Lidia
2010 – 2011
7 SCOPES IZ73Z0_127968 "Functional nanowires" Dr. hab. Nikolaeva Albina 
2010 – 2012
8 10.820.05.20 RoF „Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe bază de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice” Dr. hab. Rusu Emil 
2010 - 2012
9 STCU #5390 “Depunerea oxizilor complecşi cu funcţionalităţi sporite din aerosolii compuşilor metalorganici: formarea compoziţiei la scară atomică” Acad. Canţer Valeriu
2011 - 2012
10 FP7-INCO-2010-6, Project 266515 "Preparation for Moldova's integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence – MOLD-ERA" Mem.cor. Tighineanu Ion, 
2010 - 2013
11 STCU #5373 Quantum electron transport in nanostructures for practical applications Konopko Leonid, dr.
2012 - 2013
12 13.820.05.12/BF Creşterea eficienţei termice a materialelor semiconductoare micro şi nanostructurate şi nanocompoziţilor pe bază de aliaje de bismut pentru convertizoare termoelectrice de energie miniaturizate Nikolaeva Albina, dr. hab. şt. f.-m., conf. cercet., 
2013-2014
13 13.820.05.18/RoF Nanocompoziţi în baza straturilor interpenetrante de semiconductori şi materiale polimerice pentru fabricarea diodelor emiţătoare de lumină Ghimpu Lidia dr., 
2013-2014
14 13.820.15.13/RoA Tehnologii cost-efective de obţinere a structurilor miez-înveliş în bază de ZnO şi TiO2 pentru aplicaţii optoelectronice Rusu Emil dr. hab., conf. univ., 
2013-2014
15 19.80013.50.07.02A/BL Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente  Rusu Emil dr. hab., conf. univ.PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI
Nr. d/o Codul şi denumirea proiectului Conducatorul proiectului,termenul executării
1 12.819.15.20A Light emitting devices based on organic and anorganic compounds Dr. Sîrbu Lilian 
2012 – 2013