Consiliul Stiintific

 1. SIDORENKO A., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m., director IIEN - preşedinte al consiliului
 2. GHIMPU L., dr., vicedirector IIEN - vicepreşedinte al consiliului
 3. KOBYLIANSKAYA A., dr., secretar ştiinţific al IIEN - secretar al consiliului
 4. CHIRUŢA A., inginer-şef IIEN
 5. TIGHINEANU I., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 6. DONU S., dr., vicepreşedintele comitetului sindical IIEN
 7. NIKOLAEVA.A., prof. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LESDR
 8. NICA Iu., conf. univ., dr. şt. f.-m., şef LTM
 9. CONDREA E., dr. şt. f.-m., şef LC
 10. RUSU E., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LN
 11. ZASAVIŢCHI E., conf. cercet., dr. şt. f.-m., şef LSCS
 12. BODIUL P., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 13. MUNTEANU T., dr. hab. şt. f.-m.,
 14. URSACHI V., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., 
 15. COJOCARU V., dr.,
 16. BELENCIUC A., dr., 
 17. RAILEAN S., conf. univ., dr. şt. teh.,
 18. KONOPKO L., conf. cercet., dr.,
 19. NICORICI V., conf. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant USM
 20. ŞONTEA V., prof. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant UTM
 1. Vicepreşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 2. Secretar ştiinţific: CONDREA Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 3. ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. NIKOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 5. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 6. MUNTEANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. GHEORGHIŢĂ Eugeniu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. GRABCO Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător
 9. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 10. ZDRAVKOV Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 11. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 12. NICORICI Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. ŞIKIMAKA Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 14. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 15. ZASAVIŢCHI Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 16. BELENCIUC Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 17. PREPELIŢA Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 1. Preşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 2. Vicepresedinte: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 3. Secretar ştiinţific: DONU Sofia, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 4. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 5. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 6. SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 8. TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 9. LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar
 10. ŞONTEA Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 11. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 12. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. PENIN Alexandr, doctor în tehnică
 14. MEGLEI Dragoş, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 15. LEPORDA Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 16. BARANOV Simion, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 17. GANGAN Silvia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 18. ANDRONIC Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar