Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă

Şeful Laboratorului – Nikolaeva Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător, Academician al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate, Laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, 1989; Laureat al Premiului Fondului SOROS pentru cele mai bune rezultate ştiinţifice, 1993; Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică, 2004; Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente obţinute în anul 2009.

Telefon: +373 (22) 73 81 16

Fax: +373 (22) 73 81 16

Direcţiile principale de activitate ştiinţifică ale Laboratorului

 • Efectele cuantice de interferenţă în structuri cu dimensiuni reduse pentru spintronică şi nanoelectronică.

 • Materiale termoelectrice semimetalice şi semiconductoare în baza structurilor cu dimensiuni reduse pentru diverse convertoare termoelectrice de energie.

 • Tranziţii topologice electronice Lifshits, induse prin acţiuni externe pentru optimizarea eficienţei termoelectrice a materialelor şi dezvoltarea metodelor de control a dispozitivelor electronice.

 • Convertoare termoelectrice de energie miniaturizate şi senzori magnetorezistivi din micro şi nanofire semimetalice şi semiconductoare.  

 • Cercetări în domeniul creării dispozitivelor electronice în domeniul energeticii.

 • Elaborarea dispozitivelor în domeniul energeticii alternative (surse renovabile de energie).

 • Elaborarea dispozitivelor în domeniul  telecomunicaţiilor.

Componenţa Laboratorului:

 • Bodiul Pavel, Dr. Sci., professor, principal scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 81 16, email: pavelbodiul@mail.ru
 • Konopko Leonid, PhD, docent, leading scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 70 72, email: leonid.konopko@nano.asm.md
 • Meglei Dragoş, PhD, leading scientific researcher in electro-physics, phone: +373 (22) 73 70 97, email: meglei@nano.asm.md
 • Cherner Iacov, PhD, senior scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 81 16, email: iacov1951@mail.ru
 • Alexeeva Svetlana, PhD, senior scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 70 97, email: alexeeva@nano.asm.md
 • Railean Serghei, PhD, senior scientific researcher in applied electronics, phone: +373 (22) 73 74 59, email: railean@mail.utm.md
 • Para Gheorghe, PhD, senior scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 81 16, email: gpara@mail.ru
 • Kobylianskaya Ana, PhD, scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 74 59, email: aniuta@smtp.ru
 • Moloşnic Eugen, scientific researcher in technological physics, phone: +373 (22) 73 81 65
 • Popov Ivan, scientific researcher in electro-physics, phone: +373 (22) 73 81 65, email: ros_tov@mail.ru
 • Rusu Alexandru, scientific researcher in materials science, phone: +373 (22) 73 70 97
 • Sainsus Iurii, scientific researcher in heat machines and equipment, phone: +373 (22) 72 33 86, email: yenergy@mail.ru
 • Conev Alexei, scientific researcher in applied electronics, phone: +373 (22) 72 33 86, email: aenergy@mail.ru
 • Istrate Eugen, jr. scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 81 16, email: eugen_istrate@mail.ru
 • Rastegaev Ghenadie, jr. scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 81 16, email:
 • Griţco Roman, jr. scientific researcher in physics, phone: +373 (22) 73 70 97, e-mail: rgritco@yahoo.com 
 • Babac Vladimir, engineer, phone: +373 (22) 72 33 86, email: harpoon22@mail.ru
 • Botnari Oxana, engineer, phone: +373 (22) 73 90 40, email: oxanabotnari@mail.ru
 • Ambarţumean Ludmila, engineer, phone: +373 (22) 73 74 22
 • Ballik Igor, engineer, phone: +373 (22) 73 74 22
 • Jenunchi Iurie, operator of technological installations, phone: +373 (22) 73 70 97
 • Russev Iurie, engineer, phone: +373 (22) 72 33 86, email: penergy@mail.ru
 • Şcerbii Denis, engineer, phone:  +373 (22) 72 33 86
 • Siroteanu Leonid, engineer, phone: +373 (22) 73 74 22
 • Liva Olga, engineer, phone: +373 (22) 73 74 22
 • Bejan Ion, engineer, phone: +373 (22) 72 33 86
 • Russev Iurie, engineer, phone: +373 (22) 72 33 86
 • Caraev Maxud, engineer, phone: +373 (22) 72 33 86
 • Bîrca V., engineer, phone: +373 (22) 72 33 86
 • Coromîslicenco Tatiana, technologist, phone: +373 (22) 73 81 16

Proiecte:

Internaţionale:

 1. STCU #5986 „Development of anisotropic thermoelectric devices based on semimetal microwires” (2015-2016), director de proiect dr. Leonid Konopko

 2. STCU #5373 “Quantum electron transport in nanostructures for practical applications” (2012-2014), director de proiect dr. Leonid Konopko

 3. STCU #5050 “Quantum interference effects and thermoelectricity in semimetal nanowire”, director de proiect dr. hab. Nikolaeva A.A. (2010-2011).

 4. SCOPES „Functional nanowires”, director de proiect dr.hab. Nikolaeva A.A. (2010-2012).

 5. CRDF project CGP # MO-E1-2603-SI-04 “Thermoelectric and Aharonov Bohm oscillations in Bi and its alloys quantum wires.” director de proiect Dr. hab. Nikolaeva A.A. (2004-2006).

 6. CRDF/MRDA, BGP project # MP2-3019 “Synthesis of nanostructures based on Bi and Bi-Sb and the investigation of the electronic transport over a wide range of temperatures, magnetic field and deformations.” director de proiect Dr. hab. Nikolaeva A.A. (2001-2003).

Din cadrul programelor de stat:

 1. Proiect CSSDT# 11.836.05.05A „Elaborarea tehnologiei de obţinere a izolatorilor topologici pentru posibila utilizare a lor în spintronică şi calculatoare cuantice”, director de proiect Dr. Konopko L.A. (2011-2012)

 2. Proiectul CSSDT#09.808.05.02A „Elaborarea şi proprietăţile electro-fizice ale nanofirelor semimetalice cristaline pentru confecţionarea traductoarelor de diversă menire (temperatură, deformaţii, iradieri electromagnetice)”, director de proiect Dr. Konopko L.A. (2009-2010).

 3. Proiectul CSSDT# 07.408.05.07PA„Elaborarea tehnologiilor de fabricare a structurilor dimensional limitate pentru convertoare termoelectrice cu eficienţă înaltă şi elemente microelectronice sensibile”, director de proiect Acad. D.V.Ghiţu. (2007-2008)

 4. Proiectul CSSDT# 08.805.05.06A„Materiale şi structuri pentru microtermocupluri de utilizare în monitoringul temperaturii obiectelor biologice”, director de proiect Dr.hab. Nikolaeva A.A. (2008).

 5. Proiectul CSSDT# 06-408-02-05P „Fabricare nanostructurilor (micropunţi, microcontacte, matrice template cu nanosfere) prin metode laser pentru microdispozitive”, director de proiect Dr.hab. Nikolaeva A.A. (2006-2007).

Bilaterale:

 1. Moldova-Belorusia 13.820.05.12/BF „Creşterea eficienţei termice a materialelor semiconductoare micro şi nanostructurate şi nanocompoziţilor pe bază de aliaje de bismut pentru convertizoare termoelectrice de energie miniaturizate”, director de proiect Dr.hab. Nikolaeva A.A. (2013-2014);

 2. Moldova-Ukraine 10.820.05.08.UF  „Elaborarea tehnologiei de fabricare a micro şi nano cristalelor în formă de fire pe bază de semiconductori şi semimetale şi cercetarea proprietăţilor magnetice şi de transport ale lor la extinderi elastice pentru crearea tenso şi termo senzoarelor sensibile”, director de proiect Dr.hab. Nikolaeva A.A. (2010-2011);

 3. CSSDT/FCFR #06.18CRF „Quantum transport in micro- and nanocontacts and in quantum wires of semimetals and superconductors” (“Transportul cuantic în micro şi nanocontacte a firelor cuantice de semimetale şi supraconductori”), director de proiect Dr. Konopko L.A. (2006-2007).

Publicaţii recente:

Capitole în monografie:

 1. HUBER, T.; SCOTT, R.; SCOTT, J.; BROWER, T.; NIKOLAEVA, A.; KONOPKO, L. Thermoelectric nanowire arrays response to illumination. Reinhold Egger, Davron Matrasulov, Khamdam Rakhimov eds. Low-Dimensional Functional Materials, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, 2013 pp. 217-224.

Articole ştiinţifice:

 1. NIKOLAEVA, A.A.; KONOPKO, L.A.; HUBER, T.E.; POPOV, I.A.; BODIUL, P.P.; MOLOSHNIK, E.F. Temperature and magnetic field dependences of the resistance and thermopower in a topological insulator Bi1-xSbx wires. Phys. Status Solidi A2014, vol.211, n. 6, p. 1325–1328. (IF: 1,469)

 2. GRABOW, V.M.; DEMIDOV, E.V.; KOMAROV, V.A.; MATVEEV, D.; NIKOLAEVA, A.A.; MARKUSHEVS, D.; KONSTANTINOV, E.V., KONSTANTINOV, E.E. Size effect in galvanomagnetic phenomena in bismuth films doped with tellurium. Semiconductors, 2014, vol. 48, no. 5, p. 630-635. (IF: 0,705)

 3. НИКОЛАЕВА, А.А.; КОНОПКО, Л.А.; БОДЮЛ,  П.П.; ЦУРКАН, А.К. Особенности диффузионной термоэдс при примесном электронном топологическом переходе в сильнолегированных нитях висмута. Ж. Термоэлектричество 2014,№3, стр. 30-43.

 4. KONOPKO, L.A.; NIKOLAEVA, A.A.; HUBER, T.E. and MEGLEI, D.F. Thermoelectric properties of Bi2Te3 microwires. Phys. Status Solidi C 2014, vol. 11, n. 7–8, p.1377–1381.

 5. NIKOLAEVA, A.A.; KONOPKO, L.A.; HUBER, T.E.; TSURKAN, A.K.; MEGLEI, D.F. and MATVEEV, D.Yu. Galvanomagnetic and thermoelectric properties of Te doped single-crystal bismuth wires. Phys. Status Solidi C 2014, vol. 11, n. 7–8, p. 1373–1376.

 6. NIKOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; HUBER, T.; PARA, Gh., and TSURKAN, A. Effect of weak and high magnetic fields in longitudinal and transverse configurations on magneto- thermoelectric properties quantum Bi- wires. Surface Engineering and Applied Electrochemictry, 2014, vol. 50, n. 1, p. 57-62. (IF: 0,289)

 7. NIKOLAEVA, A.A.; KONOPKO, L.A.; GRABOV, V.M.; KOMAROV, V.A.; KABLUKOVA, N.; PARA, Gh.I.; POPOV, I.A. Semimetal-semiconductor transitions in bismuth-antimony films   and   nanowires   induced   by   size  quantization. Surface Engineering and Applied Electrochemictry, 2014, vol. 50, n. 5, p. 437-445. (IF: 0,289)

 8. MEGLEI, D.; ALEKSEEVA, S. Experimental and theoretical temperature dependences of the thermopower of Pb0.82Sn0.18Te.Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2014, 13(1-2), pp. 20-22.

 9. KONOPKO, L.A.; HUBER, T.E.; NIKOLAEVA, A.A.; BURCEACOV, L.A. Quantum interference of surface states in bismuth nanowires in transverse magnetic fields. J Low Temp. Phys. 2013, 171(5-6), 677–684. (IF: 1.183)

 10. KERNER, Ia.I. Numerical modeling of detection in the contacts of bismuth-antimony alloy with different materials. Moldavian Journal of the Physical Sciences 2013, 12(3-4), 263-267.

 11. MEGLEI, D. Piezoresistance effect in PbTe microwires. Moldavian Journal of the Physical Sciences 2013, 12(1-2), 63-65.

 12. TSURKAN, A. Resistance and thermopower in Bi wires with trigonal orientation. Moldavian Journal of the Physical Sciences.  2013, 12 (1-2), 57-62.

 13. NIKOLAEVA, A.A.; KONOPKO, L.A.; HUBER, T.E.; ANSERMET, J.-PH.; POPOV, I.A. Thermoelectric phenomena in Bi1-xSbx nanowires in semimetal and gapless region. J. Nanoelectron. Optoelectron. 2012, 7(7), 671-677. (IF: 0.479)

 14. HUBER, T.E.; OWUSU, K.; JOHNSON, S.; NIKOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; JOHNSON, R. C.; GRAF,  M.J. Thermoelectric prospects of nanomaterials with spin-orbit surface bands. J. Appl. Phys.2012, 111(4), 043709. (IF: 2,168)

 15. NIKOLAEVA, A.A.; KONOPKO, L.A.; HUBER, T.E.; BODIUL, P.P.; POPOV, I.A. Prospects of nanostructures Bi1−xSbx for thermoelectricity. Journal of Solid State Chemistry. 2012, 193, 71-75. (IF: 2,159)

 16. NIKOLAEVA, A.A.; POPOV, I.A.; KONOPKO, L.A.; MOLOSHNIK, E.F.; HUBER, T.E.; BODIUL P.P. Size-Quantization semimetal – semiconductor transition in Bi0.98Sb0.02 nanowires: thermoelectric properties. Journal of Electronic Materials. 2012, 36(2), 1-4. (IF: 1,466)

 17. MEGLEI, D. Some properties of Bi2Te3 and PbTe crystals and converters on their basis. Moldavian Journal of the Physical Sciences.2012, 11(3), 243-263.

 18. HUBER, T. E.; ADEYEYE, A.; NIKOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; JOHNSON, R. C.; GRAF, M. J. Surface state band mobility and thermopower in semiconducting bismuth nanowires. Physical Review B.2011, 83(23), 235414-1-5. (IF: 3,772)

 19. KONOPKO, L.; HUBER T. E.; NIKOLAEVA, A. Quantum interference in bismuth nanowires: evidence for surface charges. Journal of Low Temperature Physics. 2011, 162(56), 524-528. (IF: 1,403).

 20. НИКОЛАЕВА, A.A.; КОНОПКО, Л.А.; ЦУРКАН, А.К.; БОТНАРЬ, О.В. Анизотропия термоэлектрических свойств нанонитей Bi и Bi-Sn для термоэлектрических приложений. Metallofiz. Noveishie Teknol. 2011, 33(1), 77-85. (IF: 0,15).

 21. НИКОЛАЕВА, А.А.; КОНОПКО, Л.А.; ПАРА, Г.И.; ЦУРКАН, А.К. Размерные эффекты в сопротивлении и термоэдс в магнитном поле нанонитей Bi, легированных акцепторной и донорной примесями. Metallofiz. Noveishie Teknol. 2011, 33(1), 65-75. (IF: 0,15).

 22. КОНОПКО, Л.А.; НИКОЛАЕВА, А.А.; ХУБЕР, Т.Е. Осцилляции Аронова-Бома в монокристаллических нанонитях Bi. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. 2011, 9(1), 67-75.


Brevete de invenţie:

 1. NICOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; BODIUL, P.; POPOV, I.; PARA, G.; BOTNARI, O.; BORŢOI, T. Procedeu de obţinere a semimetalelor monocristaline de Bi-Sb. Brevet de invenţie MD 837. 2014.11.30.

 2. NIKOLAEVA, A.; BODIUL, P.; KONOPKO, L.; POPOV, I.; MOLOŞNIC, E. Procedeu de obţinere a semiconductorilor monocristalini de bismut-stibiu. Brevet de invenţie MD 827. 2014.10.31.

 3. SIDELNICOVA S.; GLOBA P.; CONOPCO L.; NIKOLAEVA A.; DIKUSAR A. Procedeu de obţinere a contactului microfirului în izolaţie de sticlă. Brevet de invenţie MD 753. 2014.03.31.

 4. SAINSUS, Iu.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu. Maşină termică în baza ciclului Stirling. Brevet de invenţie MD 679. 2013.09.30.

 5. SAINSUS, Iu.; SIDORENKO, A.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; LEAPIN, V. Nod pentru maşina termică în baza ciclului Stirling. Brevet de invenţie MD 680. 2013.09.30.

 6. SAINSUS, Iu.; SIDORENKO, A.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; LEAPIN, V.; DIMITRIU, V.; ŢIGANU, I.; RUSSEVA, M. Răcitor pentru maşina termică cu ciclul Stirling. Brevet de invenţie MD 658. 2013.07.31.

 7. NIKOLAEVA, A.; BODIUL, P.;  KONOPKO, L.; ŢURCAN, A. Material termoelectric anizotropic pe bază de bismut. Brevet de invenţie MD 542. 2012.08.31.

 8. NIKOLAEVA, A.; BODIUL, P.; KONOPKO, L.; PARA, Gh. Metoda de determinare a concentraţiei purtătorilor de sarcină în materiale dimensional limitate. Brevet de invenţie MD 562. 2012-11-30.

 9. NIKOLAEVA, A.; BODIUL, P.; KONOPKO, L.; PARA, Gh. Procedeu de creştere rapidă a monocristalelor de Sb. Brevet de invenţie MD 532. 2012.07.31.

 10. NIKOLAEVA, A.; BODIUL, P.; KONOPKO, L.; ŢURCAN, A.; STICI, I. Procedeu de recristalizare a firului de bismut în izolaţie de sticlă. Brevet de invenţie MD 575. 2012.12.31.

 11. SAINSUS, Iu.; BABAC, V.; PIATÎGHIN, S.; ROTARU, A.; RAILEAN, S.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; POSTORONCA, S.; ŞCERBII, D. Dispozitiv de detectare a câmpului electromagnetic de frecvenţă foarte înaltă şi intensitate joasă. Brevet de invenţie MD 472. 2012-01-31.

 12. SAINSUS, Iu.; BABAC, V.; ROTARU, A.; PIATÎGHIN, S.; RAILEAN, S.; POSTORONCA,  S.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; ŞCERBII, D.; CIJOVA, G. Dispozitiv cu microunde. Brevet de invenţie MD 466.2012-01-31.

 13. SAINSUS, Iu.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; POSTORONCA, V.; ŞCERBII, D.; BABAC, V. Dispozitiv de comutare şi protecţie a acumulatorului. Brevet de invenţie MD 474. 2012-01-31.

 14. ADAMCIUC, A.; PARA, Gh.; NICOLAEVA, A.; BODIUL, P. Procedeu de măsurare a coeficientului forţei termoelectromotoare în microfir în izolaţie de sticlă. Brevet de invenţie MD 364. 2011.04.30.

 15. BODIUL, P.; NICOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; PARA, Gh. Procedeu de creştere rapidă a monocristalului de bismut. Brevet de invenţie MD 402. 2011.07.31.

 16. BODIUL, P.; NICOLAEVA, A.; KONOPKO, L.; BOTNARI, O. Microfir termoelectric în izolaţie de sticlă. Brevet de invenţie MD 323. 2011.01.31.

 17. SAINSUS, Iu.; CONEV, A.; RUSSEV, Iu.; POSTORONCĂ, S.; BABAC, V.; PIATÎGHIN, S.; SCERBII, D. Dispozitiv de emitere a undelor electromagnetice de frecvenţă foarte înaltă. Brevet de invenţie MD 314. 2010.12.31.