Structuri cu Corp Solid

Şeful Laboratorului – ZASAVIŢCHI EFIM, dr. şt. f.-m., conferenţiar cercetător

Telefon: +373 (22) 73 71 97, 

Email: efimzasavitsky@gmail.com , efim@nanotech.md

Direcţiile principale de activitate ştiinţifică ale Laboratorului:

 • Materiale nanostructurate, compozite noi pentru electronică, spintronică, optoelectronică şi fotonică şi funcţionalizarea lor sub aspect de luminiscenţă şi alte atribuţii pentru aplicaţii în medicină, biologie, mediu;

 • Fizica şi tehnologia materialelor oxidice (manganite şi altele): ingineria materialelor termochromice nanostructurate în combinație cu ingeneria tensiunilor, utilizată la acoperirile termochromice pe sticlă pentru îmbunătățirea transmisiei de lumină și a modulației spectrului solar în infraroșu: perfecţionarea tehnologiei de descompunere spinodală în sistemul binar pe bază de VO2, caracterizarea structurală, analiza soluțiilor solide și a filmelor separate în fază, innvestigarea compatibilității abordării propuse cu cel mai des utilizat tip de sticlă, cercetarea mecanismului de tranziție metal-izolator în suprareţele și optimizarea parametrilor filmelor termochromice nanostructurate;

 • Nanostructuri multifuncționale – nanozime pe bază de nanoparticule ferromagnetice de oxid de fier cu activitate de peroxidază catalază și oxidază înaltă destinate detoxifierii solului și apei;

 • Compoziţii pirotehnice folosite pentru influenţa activă asupra proceselor atmosferice: combaterea cu câderile de grindinâ și provocarea precipitațiilor artificiale.

Componenţa Laboratorului:

Fedorov Vladimir, Dr. şt. f.-m., c. ş. c. tel: 022737072, email: fedorov.v@yahoo.com 

Belenciuc Alexandr, Dr. şt. f.-m., c. ş. c., tel: 022723136, email: belenchuk@nanotech.md 

Şapoval Oleg, Dr. şt. f.-m., c. ş. c., tel: 022723136, email: shapoval@nanotech.md 

Dvornicov Dmitrii, Dr. şt. f.-m., c. ş. s. tel: 022737072, email: dvornikov@inbox.ru

Guţul Tatiana, c.ş. tel: 022737072, email: tatiana.g52@mail.ru 

Lupu Maria, cerc.șt.stag., tel: 022737072, email: : simplex_prof_100@mail.ru 

Coșcodan Elena, cerc.șt.stag., tel: 022737072, email: coscodan.elena@mail.ru 

 

Proiecte Internationale:

STCU #6329 Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului de valva de spin supraconductoare, Conducatorul proiectului Dr. Zasaviţchi Efim (2018÷2019) (In collaborarea cu Lab. de Criogenie;

19.80013.51.07.09A/BL Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile, Conducatorul proiectului Rastimesina Inna (2017÷2018) (In collaborarea cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie);

219Т Tehnologie de nanoremidiere a solului contaminat cu pesticide reziduale, Conducatorul proiectului Acad. Sidorenko Anatolie (2017÷2018) (In collaborarea cu Lab. De Criogene)

STCU #6133 Straturi nanocompozite subţiri bazate pe termocromic VO2 pentru ferestre energetic eficiente, Conducatorul proiectului Dr. Sapoval Oleg, (2016÷2017);

STCU#5982 Cercetarea experimentală a efectului de proximitate în structuri hibride stratificate de supraconductor/feromagnet Conducatorul proiectului Acad. Sidorenko Anatolie (2015÷2016) (In collaborare cu Lab. de Criogenie);

STCU#5841, Testarea în regim dinamic a generatoarelor de mărime completă utilizate pentru influenţa activă asupra proceselor atmosferice, Conducatorul proiectului Dr. Zasaviţchi Efim (2014÷2015);

Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” Reţele de cercetare pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre, Conducatorul proiectului Dr. Dvornicov Dmitrii (2013÷2015).

 

Proiecte Institutionale, din cadrul Programelor de Stat:

Project 20.80009.5007.11, Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură, Conducatorul proiectului Acad. Sidorenko Anatolie (2020÷2023) (In colaborarea cu Lab. de Criogenie);

Project 15.817.02.17F, Procese şi fenomene în nanostructuri hibride şi materiale multifuncţionale, Conducatorul proiectului Dr. Zasaviţchi Efim (2015÷2019).

 

Publicaţii recente: 

 1. Activități de suprimare a grindinii în Republica Moldova, eficiența lor și aspecte de mediu / E. I. Potapov, I. A. Garaba, and E. A. Zasavitsky. – Chisinau, 2020 (Tipogr. «Protipar Service») – 88 p. ISBN: 978-9975-3448-0-7. [În Rusă].

 2. SIDORENKO, A.; RASTIMESINA, I.; POSTOLACHI, O.; FEDOROV, V.; GUTUL, T.; VASEASHTA, A. (2020) The Toxic Effect of Trifluralin on Soil Microorganisms in the Presence of Fe0/PVP Nanoparticles. In: Sidorenko A., Hahn H. (eds) Functional Nanostructures and Sensors for CBRN Defence and Environmental Safety and Security. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer, Dordrecht, pp.113-124 Online ISBN: 978-94-024-1909-2 https://doi.org/10.1007/978-94-024-1909-2_9 

 3. KRESSDORF, B.; MEYER, T.; BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; TEN BRINK, M.; MELLES, M.; ROSS, U.; HOFFMANN, J.; MOSHNYAGA, V.; SEIBT, M.; BLÖCHL, P.; JOOSS, C.Room-temperature hot-polaron photovoltaics in the charge-ordered state of a layered perovskite oxide heterojunction. In: Phys. Rev. Applied. 2020, 14(5), pp. 054006. ISSN: 2331-7019 (online). https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.054001 (IF: 4.194).

 4. MERTEN, S.; SHAPOVAL, O.; DAMASCHKE, B.; SAMWER, K.; MOSHNYAGA, V. Magnetic-Field-Induced Suppression of Jahn-Teller Phonon Bands in (La0.6Pr0.4)0.7Ca0.3MnO3: the Mechanism of Colossal Magnetoresistance shown by Raman Spectroscopy. Sci Rep, 2019, 9(1) p. 2387, https://doi.org/10.1038/s41598-019-39597-1 , ISSN: 2045-2322 (Electronic), (IF:4,609)

 5. COLIBABA, G. V.; AVDONIN, A.; SHTEPLIUK, I.; CARAMAN, M.; DOMAGAŁA, J.;  INCULET, I. Effects of impurity band in heavily doped ZnO: HCl. Physica B: Condensed Matter, 2019, 553(15), p. 174-181. ISSN: 0921-4526, https://doi.org/10.1016/j.physb.2018.10.031 , (IF: 1.874).

 6. LEONTIE, L.; SPRINCEAN, S.; UNTILA, D.; SPALATU, N.; CARAMAN, I.; COJOCARU, A.; SUSU, O.; LUPAN, O.; EVTODIEV, I.; VATAVU, E.; TIGINYANU, I.; CARLESCU, A.; CARAMAN, M. Synthesis and optical properties of Ga2O3 nanowires grown on GaS substrate. Thin Solid Films 2019, 689, p.137502 ISSN 0040-6090, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2019.137502 (IF: 1,888).

 7. POTAPOV, E. I.; ZASAVITSKII, E.A. Variability of Summer and Autumn Total Precipitation in the Area of Long-term Hail Suppression Activities in the Republic of Moldova. Russian Meteorology and Hydrology. 2019, 44(8), 555-563. ISSN: 1068-3739 (Print) 1934-8096 (Online), https://link.springer.com/article/10.3103/S1068373919080077 IF: 0.632

 8. POSTOLACHI, O.; RASTIMESINA, I.; JOSAN, V.; GUTUL, T. Effect of iron nanoparticles and herbicide trifurain on the formation of microbial consortia. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie, 2019, Tom. XXVI, Issue: 2, p. 117-123. http://www.bioresearch.ro/bioresearch/2019-2/117-123-AUOFB.26.2.2019-POSTOLACHI.O.-Effect.of.iron.nanoparticles.pdf

 9. UNTILA, C.; CARAMAN, M.; NEDEFF, V.; BARSAN, N.; SANDU, I.; CHITIMUS, A. D.; CRETU, V. V.; TOMOZEI, C.; SANDU A. V. Evaluation of heavy metals and organic compounds in water samples collected from various sources from Republic of Moldova and Romania. Revista de Chimie, 2019, 70(10), p. 3570-3574.

 10. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.;CLAPCO, S.; GUŢUL, T.; RUSU E. Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Microbiologia şi Biotehnologia, 2019, Nr.1(337), p.148-154., http://bsl.asm.md/jnumber/3881 ISSN: 1857–064X. 

 11. CORCIMARU, S.; PRISACARI, S.; TODIRAŞ, V.; GUŢUL, T. Influenţa nanoparticulelor în baza fierului asupra creşterii plantelor de măzăriche (vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ştiinţele vieţii, 2019, 338(2), p.138-143. http://bsl.asm.md/jnumber/4126 ISSN: 1857–064X.

 12. CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; BIVOL, X.; CLAPCO, S.; GUTUL, T. Studiul efectului nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activității și depunerii lipazelor din lichidul de cultură al micromicetului RHIZOPUS ARRHIZUS. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Microbiologia şi Biotehnologia, 2019, Nr.1(337), p.154-161., http://bsl.asm.md/jnumber/3881 ISSN: 1857–064X.

 13. THIESSEN, P.; RODDATIS, V.; RIEGER, F.; BELENCHUK, A.; KEUNECKE, M.; MOSHNYAGA, V.; JOOSS, CH. Effect of charge ordering on crossplane thermal conductivity in correlated perovskite oxide superlattices. Phys. Rev. B. 2018, 98(19), 195114. ISSN 2469-9950 (print). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.195114 , (IF: 3,813).

 14. UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, IU.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; CARAMAN, M. Optical and Photoelectric Properties of Nanolamellar Structures Obtained by Thermal Annealing of InSe Plates in Zn Vapours. Phys. Status Solidi, 2018, 215(4) ISSN 1862-6319. https://doi.org/10.1002/pssa.201870007 (IF:1.775) 

 15. MCHALWAT, M.; ULRICHS, H.; WALOWSKI, J.; BALLANI, C.; SHAPOVAL, O.; MOSHNYAGA, V.; MÜNZENBERG, M.; SAMWER, K. Laser-induced changes of nonlinear electronic transport properties in La0.75Ba0.25MnO3 and (La0.6Pr0.4)0.67Ca0.33MnO3. Journal of Physics: Condensed Matter. 2018, 30(4), 045701 (6pp). ISSN 0953-8984. https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa9fa1  (IF: 2.649).

 16. JOSAN, V.; RASTIMESINA, I.; POSTOLACHI, O.; GUTUL, T. Effect of trifluralin, zero-valent iron and magnetite nanoparticles on growth of micromycetes. In: Scientific Bulletin “Biotechnology”. Series F, Vol. XXII, 2018, p. 152. ISSN Online 2285-1372. 

 17. POSTOLACHI, O.; RASTIMESINA, I.; GUTUL, T. Effect of trifluralin, zero-valent iron and magnetite nanoparticles on growth of streptomycetes. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle (Analele Universității din Oradea, Fascicula Biologie). University of Oradea Publishing House. 2018. 25 (2), 122-128. Print-ISSN: 1224-5119, e-ISSN: 1844-7589. CNCSIS rated B+.

 18. CARAMAN, I.; EVTODIEV, S.; UNTILA, D.; PALACHI, L.; SUSU, O.; EVTODIEV, I.; KANTSER, V. Optical and photoelectric properties of planar structures obtained by thermal annealing of Ga2S3 plates in Zn vapors. Phys. Status Solidi A, p. 1700808 (1-6), https://doi.org/10.1002/pssa.201700808. (IF 1,775).

 19. BEJENARI, I.; SCHRÖTER, M.; CLAUS, M. Analytical Drain Current Model of 1-D Ballistic Schottky-Barrier Transistors. IEEE Trans. on Electron Devices. 2017, 64(9). p. 3904-3911. ISSN 0018-9383. DOI: 10.1109/TED.2017.2721540 (IF 2,605).

 20. GALEEVA, A.V.; CHERNICHKIN, V.I.; DOLZHENKO, D.E.; NICORICI, A.V.; RYABOVA, L.I.; KHOKHLOV, D.R. Optimization of the Operating Regime of Pb1−xSnxTe(In) Terahertz Photodetectors. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. 2017, 7(2), 172-176. ISSN 2156-342X, DOI: 10.1109/TTHZ.2017.2655880 (IF: 2,298).

 21. BELENCHUK, A.V.; ILYINYKH, N.I.; KOVALEV, L.E. Secondary Ion Mass Spectroscopy of Zinc Selenide Crystals with Photoconductivity Spectral Memory. Russ Phys J. 2017, 59(10), 1718-1720. ISSN 1064-8887, doi:10.1007/s11182-017-0967-0 (IF: 0.667).

 22. BIVOL, C.; CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; CLAPCO, S.; DVORNINA, E.; GUTUL, T.; RUSU, E. Efect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2017, №2(332), с.125-130, ISSN 1857-064X.

 23. SÎRBU, T.; ZOP, A.; GUŢUL, T. Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 2017, 1(331), 117-123. ISSN 1857-064X. 

 24. SÎRBU, T.; ZOP, A.; GUŢUL, T. Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2017, №2(332), с.131-138, ISSN 1857-064X.

 25. SUMAN, V.; FEDOROV, V.; RUSNAC, D. Influence of the Cd1-xMnxTe thickness on photovoltaic parameters of the CdS/Cd1-xMnxTe heterojunction. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Stiinte exacte si economice”. 2017, nr.2(102), p.58-61, ISSN 1857-2073 ISSN online 2345-1033.

 26. UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; KANTSER, V.; SPALATU, N.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, S.; SPOIALĂ, D.; ROTARU, I.; GAŞIN, P. Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Stiinte exacte si economice”. 2017, nr.2(102), p.62-68, ISSN 1857-2073 ISSN online 2345-1033. 

 27. CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; GUTUL, T.; RUSU, E. Caracteristici ale biosintezei lipazei de către micromicete Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 sub influența nanoparticulelor de oxizi ale anumitor metale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2017, №2(332), с.116-125, ISSN 1857-064X.

 28. CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; GUTUL, T.; RUSU, E.; DVORNICOV, D. Aspects of directed synthesis of proteases in mycelial fungi using metal nano-oxides. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017,16(3-4), c.211-218.

 29. EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, I.; GASHIN, P.; DMITROGLO, L.; ROTARU, I.; KANTSER, V.. Structural and optical properties of composites containing AIIIBVI and AIIBVI semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2017,16(3-4), c.219-226. 

 30. EVTODIEV, I.; CARAMAN Iu.; KANTSER, V.; UNTILA, D.; ROTARU, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Crystalline structure and surface morphology of AIIIBVI type lamellar semiconductor nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. In: Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications. Cham: Springer, 2016, pp. 333-380. DOI: 10.1007/978-3-319-30198-3_11. Series ISSN 1434-4904. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-30198-3_11.

 31. EVTODIEV, I.; CARAMAN, Iu.; KANTSER, V.; UNTILA, D.; ROTARU, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Optical and photoelectric properties of GaS, GaSe, GaTe and InSe semiconductors and nanocomposites obtained by heat treatment in Cd and Zn vapor. In: Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications. Cham: Springer, 2016, pp. 381-414. DOI: 10.1007/978-3-319-30198-3_12. Series ISSN 1434-4904. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-30198-3_12.

 32. EVTODIEV, I.; CARAMAN, Iu.; KANTSER, V.; UNTILA, D.; ROTARU, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Photoluminescence of nanocomposites obtained by heat treatment of GaS, GaSe, GaTe and InSe single crystals in Cd and Zn vapor. In: Nanostructures and Thin Films for Multifunctional Applications. Cham: Springer, 2016, pp. 415-446. DOI: 10.1007/978-3-319-30198-3_13. Series ISSN 1434-4904. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-30198-3_13.

 33. BELENCHUK, A.; SHAPOVAL, O.; RODDATIS, V.; BRUCHMANN-BAMBERG, V.; SAMWER, K.; MOSHNYAGA, V. Ruddlesden-Popper interface in correlated manganite heterostructures induces magnetic decoupling and dead layer reduction. Applied Physics Letters. 2016, 109(23), 232405. ISSN 0003-6951. http://dx.doi.org/10.1063/1.4971833 (IF: 3,293).

 34. CARAMAN, I.; DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; UNTILA, D.; HAMZAOUI, S.; ZERDALI, M.; ȘUȘU, O.; BULAI, G.; GURLUI, S. Optical properties of ZnO thin films obtained by heat treatment of Zn thin films on amorphous SiO2 substrates and single crystalline GaSe lamellas. Thin Solid Films. 2016, 617, Part B., 103-107. ISSN 0040-6090. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2016.01.027 (IF: 1,761).

 35. CARAMAN, I.; SPALATU, N.; EVTODIEV, I.; UNTILA, D.; LEONTIE, L.; CARAMAN, M. Photoelectric and photoluminescent properties of CdTe-GaTe composite. Phys. Status Solidi B. 2016, 253(12), 2515-2522. ISSN 1521-3951. DOI:10.1002/pssb.201600485. (IF: 1,522). 

 36. BEJENARI, I.; CLAUS, M. Electron back scattering in CNTFETs. IEEE Trans. on Electron Devices. 2016, 63(3), 1340-1345. ISSN 0018-9383. DOI:10.1109/TED.2015.2512180. (IF 2,472). 

 37. GALEEVA, A. V.; EGOROVA, S. G.; CHERNICHKIN, V. I.; RYABOVA, L. I.; DANILOV, S. N.; NICORICI, A. V.; KHOKHLOV, D. R. Magnetic-field-induced terahertz photogeneration in PbTe(Ga). JETP Letters. 2016, 104(1), 68-70. ISSN 0021-3640. doi:10.1134/S0021364016130099. (IF: 1,172). 

 38. CARAMAN, I.; UNTILA, D.; EVTODIEV, I.; CANŢER, V.; SPALATU, N.; RUSU, D.; LUCHIAN, E.; ROTARU, I. Analysis of optical properties and structure of GaTe - CdTe nanocomposite. Chalcogenide letters. 2015, 12(12), 683-692, ISSN 1584-8663. (IF: 0,913).

 39. UNTILA, D.; CARAMAN, I.; EVTODIEV, I.; CANTSER, V.; SPALATU, N.; LEONTIE, L.; DMITROGLO, L.; LUCHIAN, E. Crystalline structure, surface morphology and optical properties of nanolamellar composites obtained by intercalation of InSe with Cd. Energy Procedia. 2015, 84, 149-155, ISSN 1876-6102. doi: 10.1016/j.egypro.2015.12.308. 

 40. Belenchuk, A. V.; Ilyinykh, N. I.; Kovalev, L. E. Secondary Ion Mass Spectroscopy of Zinc Selenide Crystals with Photoconductivity Spectral Memory. Russian Physics Journal, 2017, 59(10), DOI 10.1007/s11182-017-0967-0 [Translated from Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Fizika, No. 10, pp. 174–175, ISSN 0021-3411].

 41. ABRAMOVA, A.; ABRAMOV, V.; GUTUL, T.; MIRZAC, A.; SIDORENKO, A. An ultrasound-assisted sol-gel method for the synthesis of nano titanium dioxide. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, 15(1-2), 49-53. ISSN 1810-648X.

 42. GUTUL, T.; RASTEMISINA, I.; POSTOLACHI, O.; NICORICI, A.; DVORNIKOV, D.; PETRENCO, P. Synthesis and biological application of magnetite nanoparticles. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 177-188. ISSN 1810-648X.

 43. CILOCI, A.; TIURINA, J.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; GUTUL, T.; RUSU, E.; NICORICI, A. Influența nanooxizilor unor metale asupra biosintezei hidrolazelor extracelulare ale micromicetelor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Seria Ştiinţele vieţii. 2016, 3(330), 164-172. ISSN 1857-064X.

 44. ABRAMOV, P.A.; PERESYPKINA, E.V.; IZAROVA, N.V.; VICENT, C.; ZHDANOV, A.A.; KOMPANKOV, N.B.; GUTSUL T.; SOKOLOV, M.N. Polyoxoanions assembled by the condensation of vanadate, tungstate and selenite: solution studies and crystal structures of the mixed metal derivatives (NMe4)2Na2[WVI4VV2O19]·8H2O and (NMe4)4.83[(SeIV WVI4.57VV4.43O33)2(WVI(O)(H2O))(VVO)2.6]·10.57H2O. New J. Chem. 2015, DOI: 10.1039/C5NJ00858A. (IF: 3,086).

 45. BEJENARI, I.; CLAUS, M. Electron back scattering in CNTFETs. Condensed Matter. Mesoscale and Nanoscale Physics. 13 Oct. 2015. 7p. http://arxiv.org/abs/1510.03716v1  

 46. CARAMAN, I.; VATAVU, E.; LEONTIE, L.; STAMATE, M.; UNTILA, D. Cristalline structure and optical properties of GaS-CdS nanocomposite. Phys. Stat. Sol. C. 2015, 12(1-2), 70-75. DOI: 10.1002/pssc.201400146. Online ISSN 1610-1642.

 47. GUTSUL, T.; DIMOGLO, A.; MIRONIC, T. Copper-containing polyoxometalates: syntheses and anticancer activity against the SH-SY5Y human nNeuroblastoma cell line. In: 3rd Intern. Conf. on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 23-26 Sept. 2015. IFBME Proceedings. 2015, 55, 292-296. DOI 10.1007/978-981-287-736-9_71. ISSN 1680-0737. http://www.springer.com/gp/book/9789812877352

 48. MORARI, R.; ANTROPOV, E.; ZASAVITSKY, E.; PREPELITA, A.; SOCROVISCIUC, E. Nanolayers with advanced properties for superconducting spintronics. In: 3rd Intern. Conf. on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 23-26 Sept. 2015. IFBME Proceedings. 2015, 55, 101-104. DOI 10.1007/978-981-287-736-9_24. ISSN 1680-0737. http://www.springer.com/gp/book/9789812877352

 49. NIKORICH, V.; KETRUSH, P.; NIKORICH, A.; TODOSICHIUC, A. PbTe nanoparticles obtaining and studies of their electrical properties. In: 3rd Intern. Conf. on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 23-26 Sept. 2015. IFBME Proceedings. 2015, 55, 183-185. DOI 10.1007/978-981-287-736-9_45. ISSN 1680-0737. http://www.springer.com/gp/book/9789812877352

 50. RUSU, E.; URSAKI, V.; GUTUL, T.; VLAZAN, P.; SIMINEL, A. Characterization of TiO2 Nanoparticles and ZnO/TiO2 composite obtained by hydrothermal method. In: 3rd Intern. Conf. on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME-2015, Chisinau, Republic of Moldova, 23-26 Sept. 2015. IFBME Proceedings. 2015, 55, 93-96. DOI: 10.1007/978-981-287-736-9_22. ISSN 1680-0737. http://www.springer.com/gp/book/9789812877352

 51. UNTILA, D.; KANTSER, V.; CARAMAN, M.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; DMITROGLO, L. Photoluminescent properties of lamellar nano-composites obtained by Cd intercalation of GaSe and GaSe:Eu single crystals. Phys. Stat. Sol. C. 2015, 12(1-2), 65-69. DOI: 10.1002/pssc.201400127. Online ISSN 1610-1642.

 52. CARAMAN, Iu.; KANTSER, V.; EVTODIEV, I.; LEONTIE, L.; ARZUMANYAN, G.; UNTILA, D.; DMITROGLO, L. Structure and optical properties of GaSe-CdSe composites driven by Cd intercalation in gase lamellar crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(1-2), 51-60. ISSN 1810-648X.

 53. CARAMAN, M.; UNTILA, D.; CANŢER, V.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, Iu.; SUSU, O.; LEONTIE, L. Preparation and optical properties of lamellar GaSe-ZnSe nanocomposites. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(1-2), 61-68. ISSN 1810-648X. 

 54. DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, I.; KANTSER, V.; UNTILA, D.; STAMATE, M.; GASHIN, P. Crystalline structure and photoluminescence of GaSe-CdSe nanocomposite. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2015, 14(3-4), 00-00. ISSN 1810-648X. 

Brevete de invenții:

 1. CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; RUSU, E. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01 Brevet de inventie MD 4566. 2018.05.31.

 2. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 Brevet de inventie MD 4532 2017.11.30.

 3. USATÎI, A,; BEŞLIU, A,; CHISELIŢA, N,; RUSU, E,; GUŢUL, T. Procedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor Brevet de inventie MD 4522 B1. 2017-10-31.

 4. GUŢUL, T.; MIRONIC, T.; NICORICI, A. Procedeu de tratare a seminţelor de pepene galben. Brevet de inventie MD 1059Y. 2016-08-31.

 5. DESEATNIC-CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Procedeu de cultivarea a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15. Brevet de inventie MD 4445 B1. 2016-11-30.

 6. MÎRZAC, A.; GUŢUL, T.; ZUBAREVA, V.; BULHAC, I.; MICU, A.; SIMINEL, A. Procedeu de obţinere a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP. Brevet de inventie MD 4380. 2015-11-30.

 7. ZASAVIŢCHI, E., CANŢER, V., SIDORENKO, A., ŞAPOVAL, O.,BELENCIUC, A., CHIRIŢA, A. Dispozitiv şi metodă de testare a compoziţiei pirotehnice antigrindină. Brevet de inventive MD 924 Y, 2015-07-31.

 

Participarea la expoziții internationale:

 

 1. SIDORENKO, A.; GUTSUL, T.; FEDOROV, V. Nanoremediation technology of contaminated soil with residual pesticedes, . In: EUROINVENT-2020: 12th European Exhibition of Creativity and Innovation, May, 2020: cat. Iaşi, 2020, p. 228. ISSN Online: 2601-4572. Disponibil: http://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2020.pdf (Diploma si Medalie de argint).

 2. SIDORENKO, A.; GUTUL, T.; FEDOROV, V.; COSCODAN, E.; ȘIBAEV, A.; PETRENKO, P. Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale. În: Expoziţie Naţională  „FABRICAT ÎN MOLDOVA - 2020” ediţia a XIX-a, 29.01 – 02.02.2020 (Diplomă de participare).

 3. SIDORENKO, A.; GUTSUL, T.; FEDOROV, V.; COSCODAN, E.; SHIBAEV, A.; PETRENKO, P. The magnetic field preliminary method of wheat seeds in the presence of magnetite particles. In: EUROINVENT-2020: 12th European Exhibition of Creativity and Innovation, May, 2020: cat. Iaşi, 2020, p. 228-229. ISSN Online: 2601-4572 http://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2020.pdf (Diploma si Medalie de aur).

 4. SIDORENKO, A.; GUTUL, T.; FEDOROV, V.; COSCODAN, E.; SIBAEV, A.; PETRENKO, P. The magnetic field preliminary method of wheat seeds in the presence of magnetite particles. In: The 24th International exhibition of inventions “INVENTICA 2020”, Iasi-Romania, 29th – 31st of July 2020, Volume Inventica 2020 online, p.480. ISSN:1844-7880. http://ini.tuiasi.ro/salon/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Volum-inven%C8%9Bii.pdf  (Diploma si Medalie de aur).

 5. SIDORENKO, A.; GUTUL, T.; FEDOROV, V. Nanoremediation technology of contaminated soil with residual pesticedes. The 24th International exhibition of inventions “INVENTICA 2020”, Iasi-Romania, 29th – 31st of July 2020, Volume Inventica 2020 online, p.479. ISSN:1844-7880. http://ini.tuiasi.ro/salon/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Volum-inven%C8%9Bii.pdf  (Diploma de participare).

 6. SIDORENKO, A.; GUTSUL, T.; FEDOROV, V. Tehnologia de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale. In: Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, «FARMER 2020», 14-17 octombrie 2020, ediţia a XXIII-a. (Diplomă de participare).

 7. SIDORENKO, A; GUTSUL, T.; FEDOROV, V.; COSCODAN, E.; CSHIBAEV, A. Metoda de tratare prealabilă a semințelor de grâu în prezența nanoparticulelor de magnetit în câmp magnetic. In: Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri, «FARMER 2020», 14-17 octombrie 2020, ediţia a XXIII-a. (Diplomă de participare).

 8. SIDORENKO, A.; MORARI, R.; ZASAVITCHI, E. Josephson spin valve for cryogenic memory. In: The 24th International exhibition of inventions “INVENTICA 2020”, Iasi-Romania, 29th – 31st of July 2020, Volume Inventica 2020 online, p.485. ISSN:1844-7880. http://ini.tuiasi.ro/salon/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Volum-inven%C8%9Bii.pdf (Diploma de participare si medalie de aur).

 9. ZASAVITSKY, E. A.; KARAGENOV, D. I.; SEPTITCHI, A. IU.; SIDORENKO, A. S. A high-efficient cooling tower for removing the heat generated by process plants. In: The 24th International exhibition of inventions “INVENTICA 2020”, Iasi-Romania, 29th – 31st of July 2020, Volume Inventica 2020 online, p.486. ISSN:1844-7880. http://ini.tuiasi.ro/salon/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/Volum-inven%C8%9Bii.pdf (Diploma de participare si medalie de aur).

 10. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 producătoare de lipaze. In: Expozitia Internationala Specializata INFOINVENT 2019, Ediţia a XVI-a. CATALOG OFICIAL, Expoziţia Internaţională Specializată, 2019, 20-23 noiembrie, p.40-41. http://www.infoinvent.md/asssets/files/catalog-2019.pdf 

 11. COLIBABA, G.; FEDOROV, V.; INCULEŢ, I.; RUSNAC, D. Obținerea monocristalelor de ZnO cu direcția de creștere controlată destinate aplicațiilor în optoelectronică şi fotonică / Obtaining of ZnO single crystals with controllable growth direction for application in optoelectronics and photonics,  In: Expozitia Internationala Specializata INFOINVENT 2019, Ediţia a XVI-a. CATALOG OFICIAL, Expoziţia Internaţională Specializată, 2019, 20-23 noiembrie p.48-49. http://www.infoinvent.md/asssets/files/catalog-2019.pdf

 12. COLIBABA, G.; RUSNAC, D.; FEDOROV, V. Sinterizarea ceramicii de ZnO cu conductibilitate înaltă la temperaturi scăzute, necesară producerii la costuri reduse a dispozitivelor optoelectronice / Low temperature sintering of highly conductive ZnO ceramics for cost effective production of optoelectronic devices In: Expozitia Internationala Specializata INFOINVENT 2019, Ediţia a XVI-a. CATALOG OFICIAL, Expoziţia Internaţională Specializată, 2019, 20-23 noiembrie, p.48. http://www.infoinvent.md/asssets/files/catalog-2019.pdf

 13. SIDORENKO, A.; GUŢUL, T.; MIRONIC, T.; NICORICI, A.; RASTEMISINA, I.; ȘIBAEV, A.; FEDOROV,V.; COSCODAN, E.; PEATIGHINA, T. Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale In: Expozitia Internationala Specializata INFOINVENT 2019, Ediţia a XVI-a. CATALOG OFICIAL, Expoziţia Internaţională Specializată, 2019, 20-23 noiembrie, p.169-170. (Medalie de aur) http://www.infoinvent.md/asssets/files/catalog-2019.pdf

 14. CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; RUSU, E. The method for cultivation of fungal strain Aspergillus niger CNMN FD 01 producer of lipases. In: EUROINVENT-2018:10th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 17-19, 2018: cat. Iaşi, 2018, p. 194. http://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf 

 15. GUTUL, T., RUSU, E.; CHISELIŢĂ, N.; USTÎI, A.; BEŞLIU, A. Assessment method of the effects of nano-oxides with use of yeasts. In: “Cadet INOVA, 18” – The International Student Innovation and Scientific Research Exhibition, 19 – 21 April 2018: The “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of Sibiu, Romania. (Certificate of participation).

 16. BEȘLIU, A.; USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; RUSU, E.; GUŢUL, T. Procedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p. 200. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf 

 17. CHISELIŢA, N.; USATÎI, A.; BEŞLIU, A.; GUŢUL, T. New proceeding for obtaining β-glucans from yeasts using ZnO nanoparticles. In: EUROINVENT-2017: 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 25-27, 2017: cat. Iaşi, 2017, p. 194. http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf (Certificate of attendance).

 18. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi RHIZOPUS ARRHIZUS CNMN FD 03 - producătoare de lipase. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p. 41. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf 

 19. CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; RUSU, E. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi ASPERGILLUS NIGER CNMN FD 01 - producătoare de lipase. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p.40-41(Medalie de bronz).

 20. CILOCI, A.; BIVOL, C.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Procedeu de cultivare a tulpinii TRICHODERMA KONINGII OUDEMANS CNMN FD 15. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p. 40. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf p. 40-41. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf

 21. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. The method of cultivation of Rhizopus arrhizus CNMN FD 03 micromicete strain – producers of lipase. In: EUROINVENT-2017: 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 25-27, 2017: cat. Iaşi, 2017, p. 193. http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf (Medalie de aur).

 22. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, DVORNICOV, D. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi rhizopus arrhizus CNMN FD 03. In: PRO INVENT 2017: Salonul Int. al Cercetării, Inovării şi Inventicii, ed. a 15-a, 22-24 mar. 2017: cat. Cluj-Napoca, 2017, pp. 51. https://proinvent.utcluj.ro/cataloage/Pro_Invent_2017.pdf (Medalie de aur).

 23. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUŢUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; DVORNICOV, D. The method for cultivation of fungal strain Rhizopus Arrhizus CNMN FD 03 – producer of lipases. In: PRO INVENT 2017: Salonul Int. al Cercetării, Inovării şi Inventicii, ed. a 15-a, 22-24 mar. 2017: cat. Cluj-Napoca, 2017, pp. 50-51. https://proinvent.utcluj.ro/cataloage/Pro_Invent_2017.pdf  (Medalie de aur).

 24. GUTSUL, T.; FEDOROV, V.; ZASAVITCHI, E. A technology for the electrophoretic deposition of nanosized lead telluride. In: EUROINVENT-2017: 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 25-27, 2017: cat. Iaşi, 2017, p. 200. http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf (Medalie de argint). 

 25. GUŢUL, T.; MIRONIC, T.; NICORICI, A. Procedeu de tratare a seminţelor de pepene galben. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p. 159. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf

 26. ŞAPOVAL, O.; CANŢER, V.; BELENCIUC, A.; ZASAVIŢCHI, E.; CHIRIŢA, A.; VATAVU, S. Thermochromic VO2-based nanocomposite thin films for energy-efficient windows. In: EUROINVENT-2017: 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 25-27, 2017: cat. Iaşi, 2017, p. 199. http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf (Medalie de aur). 

 27. SIDORENKO, A.; GUŢUL, T. Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale. In: Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2017, Ediţia a XV-a: CATALOG OFICIAL “Expoziţia Internaţională Specializată, 15-18 noiembrie”, p. 188. http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2017.pdf (Medalie de bronz).

 28. USATÎI, A.; BEȘLIU, A.; CHISELIŢA, N.; RUSU, E.; GUŢUL, T. Assessment method of the effects of nano-oxides with use of yeasts. In: EUROINVENT-2017: 9th European Exhibition of Creativity and Innovation, May 25-27, 2017: cat. Iaşi, 2017, p. 193-194. http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf (Certificat de participare).

 29. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Method of cultivation of Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15 micromycete strain. In: EUROINVENT-2016: 8th European Exibition of Creativity and Innovation, May 19-21, 2016: cat. Iaşi, 2016, p. 193. http://www.euroinvent.org/cat/e2016.pdf

 30. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Method of cultivation of Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15 micromycete strain. In: EUROINVENT-2016: Salonul Int. de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” ed. II, 25-27 mai 2016. Timişoara, 2016. (Medalie de aur).

 31. CILOCI, A.; TIURINA, J.; GUȚUL, T.; CLAPCO, S.; BIVOL, C.; LABLIUC, S.; DVORNINA, E.; NICORICI, A.; RUSU, E. Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15. In: PRO INVENT 2016: Salonul Int. al Cercetării, Inovării şi Inventicii, ed. a 14-a, 23-25 mar. 2016: cat. Cluj-Napoca, 2016, pp. 53-54. http://proinvent.utcluj.ro/Pro%20Invent%202016.pdf (Medalie de aur).