Domenii de Cercetare

Domeniile de cercetare fundamentala institutionala cuprind: 
Bazele fizice de redimesionare mezo- si nanoscopica a proprietatilor si proceselor în materiale si structuri cu corp solid.

 • Identificarea modalitatilor de reconfigurare a materialelor la scara mezo- nanodimesionala si stabilirea corelatiilor dintre structura si proprietati, functionalitati.

 • Procese fizice si transportul electronic în structuri mezo- si nanoetrice pentru electronica mezoscopica.

Domeniile de cercetare aplicativa institutionala cuprind:

 1. Microtehnologii ale materialelor si structurilor starii solide pentru ingineria de dispozitive electronice si sisteme functionale:
  • Dezvoltarea de microtehnologii ale materialelor si structurilor si ingineria de elemente functionale pe baza lor pentru dispozitive, sisteme si produse inteligente.

 2. Structuri electronice, sensoare si aparate pentru investigarea proceselor biofizice la impactul radiatiei neionizante atermice si pentru masurarea presiunii în procesele industriale:

  • Investigarea proceselor biofizice la interactiunea radiatiilor electromagnetice intrinsece si complexe modulate cu sistemele vii, elaborarea aparatelor electronice respective.

  • Structuri electronice dimensional limitate cu proprietati termoelectrice termoelectrice si tensorezistive performante pentru sensoare si aparate de masurare a presiunelor joase (vid) si înalte (pâna la 6,0 MPa)

 3. Proiectarea si fabricarea echipamentului si tehnicii medicale.