Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare

Codul:

15.817.02.16F

Titlul:

Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare

Program:

Proiect Instituţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică)

Termenul executării:

2015-2018

Instituţii:

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, AŞM

Conducător:

Sidorenko Anatolie, m. cor. AŞM, dr. hab., prof. univ.

Executori:

Laboratorul Criogenie

Cuvinte cheie:

Supraconductibilitate, nanostructuri funcţionale, ingineria nanomaterialelor, nanofire, spintronică, valva de spin tripletă

 

Rezumat:

Proiectul prevede dezvoltarea proceselor tehnologice de nanostructurare a metalelor şi semimetalelor, detectarea şi investigarea fenomenelor fizice noi, care apar în procesul de reconfigurare la scară nanometrică a proprietăţilor acestor materiale:  supraconductibilitatea neuniformă ce se manifestă  în forma  efectului de proximitate inversă şi supraconductibilitate tripletă în nanostructuri stratificate supraconductor-feromagnet-antiferomagnet; efectul de cuantificare dimensională asupra stărilor de suprafaţă în firele din semimetale şi supraconductibilitatea neuniformă la interfeţele din bi- şi tri-cristale de bismut.

Utilizarea tehnologiei de fabricare a nanostructurilor hibride supraconductor/feromagnet prin depunere magnetron va asigura o calitate perfectă a interfeţelor de contact, ceea ce condiţionează manifestarea fenomenelor noi: supraconductibilitatea tripletă şi efectul de proximitate inversă.

Investigaţiile stărilor supraconductoare neomogene efectuate prin metoda reflectometriei neutronilor polarizaţi va evidenţia elemente din structura fină a supraconductibilităţii triplet şi a efectului de proximitate inversă la interfaţa structurii supraconductor-feromagnetic.

Va fi analizată oportunitatea aplicării în practică a rezultatelor obţinute şi vor fi dezvoltate principiile de bază la funcţionarea unor dispozitive noi în spintronica supraconductoare. Se preconizează utilizarea nanostructurilor confecţionate în spintronică la elaborarea  elementelor logice, de memorie şi a comutatoarelor de tipul valvă de spin tripletă.