Micro şi nanostructuri funcţionale din semiconductori organici şi anorganici pentru microelectronică. Convertoare de energie.

Codul:

15.817.02.09A

Titlul:

Micro şi nanostructuri funcţionale din semiconductori organici şi anorganici pentru microelectronică. Convertoare de energie.

Program:

Proiect Instituţional (Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică)

Termenul executării:

2015-2018

Instituţii:

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, AŞM

Conducător:

Nikolaeva Albina, dr. hab. şt. f.-m., prof. cercet.

Executori:

Laboratorul Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă

Cuvinte cheie:

nanostructuri, transport cuantic, izolator topologic, termoelectricitate, semiconductori organici, surse netraditionale de energie, invertor electronic

 

Rezumat:

Proiectul este orientat spre căutarea materialelor şi metodelor netradiţionale de creştere a eficienţei termoelectrice şi anizotropiei forţei termoelectromotoare în nanostructuri, ce utilizează efectele de cuantificare dimensională, efectul de spin Hall şi stările de suprafaţă în izolatori topologici (IT).

Vor fi elaborate metode de dirijare a conductibilităţii de suprafaţă în fire, micro şi nanocontacte, punţi din IT Bi1-xSbx, Bi2Te3, precum şi semiconductori organici, prin acţiunea factorilor externi: câmpul electric, câmpul magnetic, deformarea elastică puternică, dopare cu impurităţi magnetice.

Actualitatea problemei date este condiţionată de dezvoltarea tehnologiilor avansate în fabricarea nanostructurilor, atât inorganice, cât şi organice cu o varietate largă de proprietăţi fizice de la semiconductoare şi metalice până la supraconductoare şi stări de tipul IT, care stau la baza creării unei generaţii noi de dispozitive electronice şi spintronice.

Pentru a rezolva această problemă va fi aplicată o abordare complexă, ce combină:

-        metodele de obţinere a nanostructurilor, care includ turnarea din faza lichidă, recristalizarea cu laserul din semiconductori pe bază de IT Bi1-xSbx, Bi2X3 şi semiconductori organici – săruri ion-radical, care din punct de vedere al structurii şi proprietăţilor sunt cuasiunidimensionale sau cuasibidimensionale;

-        obţinerea stărilor legate Majorana, ce combină supraconductorul şi IT;

-        metodele moderne de control a conţinutului, structurii, orientării cristalografice: AFM, SEM, analiza prin difracţie cu raze X ş.a.

-        realizarea programului experimental de cercetare a transportului cuantic şi de spin, a proprietăţilor galvanomagnetice şi termoelectrice, efectelor oscilatorii, caracteristicilor volt-amperice.

 Pe baza rezultatelor obţinute vor fi propuse elaborări noi de dispozitive funcţionale, inclusiv din materiale hibride, formate din două subsisteme, pentru aplicare practică în microelectronică, spintronică şi convertoare termoelectrice de energie, biosenzori.

Programul proiectului include, de asemenea, elaborarea tehnologiilor de producere, transportare şi utilizare finală a energiei primite din surse netradiţionale cu ajutorul invertoarelor electronice.