Testarea în regim dinamic a generatoarelor de mărime completă utilizate pentru influenţa activă asupra proceselor atmosferice

Codul: 14.820.18.02.03 STCU.A/5841
Titlul: Testarea în regim dinamic a generatoarelor de mărime completă utilizate pentru influenţa activă asupra proceselor atmosferice
Program: „STCU & ASM iniţiative comune de cercetare-dezvoltare”
Termenul de realizare a proiectului: 2014÷2015
Instituţii coordonatoare: Institutul de Inginerie Electronica si Nanotechnologii "D.Ghitu" al ASM
Conducător: Zasaviţchi Efim, dr., conf. cercet.
Executori: acad. Canţer Valeriu, m. c. Sidorenko Anatolie, dr. Belenciuc Alexandr, dr. Şapoval Oleg
Cuvinte cheie: Compoziţia pirotehnică, grindină, precipitaţii, generatorul aerosolilor formatori de gheaţă, nucleaţia şi creşterea cristalelor de gheaţă, aerosol higroscopic, metode de testare a compoziţiilor pirotehnice, metode optice.

 

Rezumat:

Scopul propunerii de proiect este de a dezvolta o metodă de laborator de testare a generatoarelor de aerosoli ale rachetelor de mărime completă, ce sunt destinate pentru influenţa activă asupra fenomenelor atmosferice periculoase, cum sunt grindina şi seceta. Problemele legate de elaborarea metodelor de influenţe active asupra norilor, cu scopul de a suprima grindina sau pentru a creşte cantitatea de precipitaţii, sunt extrem de relevante. Programele de explorare a acestor fenomene ale naturii sunt puse în aplicare pe termen lung în mai mult de 40 de ţări, inclusiv şi în Republica Moldova. Eficienţa acestor activităţi depinde în principal de proprietăţile agenţilor care sunt utilizaţi pentru însămânţarea norilor şi generatoarelor de rachete respective. Analiza efectivă şi controlul caracteristicilor generatorului, precum şi a calităţii agentului, sunt bazele tehnologice şi metodologice pentru implementarea cu succes a impactului activ asupra proceselor meteorologice.

Proiectul propus este orientat spre creşterea eficienţei impactului activ asupra proceselor meteorologice în scopul suprimării grindinei şi provocării precipitaţiilor artificiale. Având ca scop principal îmbunătăţirea calităţii agenţilor şi elaborarea recomandărilor de utilizare optimă a acestora pentru rezolvarea diferitor probleme de influenţe active asupra proceselor hidrometeorologice, este necesar de a moderniza şi de a asimila metode noi de estimare a proprietăţilor agenţilor pe baza instalaţiilor în conformitate cu cerinţele moderne, care oferă posibilitatea de a modela în condiţii de laborator parametrii principali a norilor cu pericol de grindină, de exemplu cu ajutorul standului aerodinamic mic. Prin crearea condiţiilor în laborator controlate cu exigenţă, care sunt similare celor naturale existente, noi presupunem că va fi atinsă o înţelegere mai bună a proceselor de nucleaţie a cristalelor de gheaţă şi creşterii lor pe baza centrelor de cristalizare obţinute din diferite compoziţii pirotehnice. O modernizare a standului aerodinamic existent va oferi posibilitatea de a majora viteza fluxului de aer în procesul formării particulelor şi de a obţine condiţii mai bine controlabile în faza de creştere a picăturilor de apă şi faza procesului de nucleaţie şi creştere a boabelor de grindină, oferind astfel condiţii ce corespund maximal celor reale în timpul zborului al unei rachete în momentul însămânţării norilor cu agent pirotehnic. Pentru realizarea studiului procesului de însămânţare activă cu agenţi pirotehnici, ce rezultă în picăturile de apă şi cristalele de gheaţă, va fi aplicată metoda de interferometrie optică pentru caracterizarea particulelor produse. Pe baza instalaţiei modernizate, în cadrul proiectului se planifică dezvoltarea noilor compoziţii pirotehnice, care sunt destinate atât pentru influenţă mai eficientă asupra norilor pentru a obţine surplus de apă în perioadele secetoase, cât şi pentru prevenirea formării norilor cu pericol de grindină.

Înţelegerea naturii nucleaţiei şi creşterii cristalelor de gheaţă sau a picăturii de apă va oferi un control mai bun al acestor procese. Rezultatele obţinute vor fi utile atât pentru combaterea practică a căderilor de grindină, cât şi pentru inducere precipitaţiilor artificiale. Aceste rezultate de asemenea ne vor ajuta să realizăm activităţile noastre de rutină de laborator legate cu controlul operativ al proprietăţilor şi a calităţii generatoarelor de rachete, care sunt utilizate în Republica Moldova şi în ţările vecine. In plus, metoda elaborată de interferometrie optică pentru vizualizarea particulelor (aerosolilor) poate fi aplicată, de asemenea, în diferite procese tehnologice importante unde este necesar de a executa controlul fluxurilor de aerosoli.