Dispozitiv pentru realizarea procedurilor de hipertermie monitorizata

Mostra experimentală a instalaţiei pentru efectuarea procedurilor hipertermie locala cu monitorizarea temperaturii conţine următoarele componente: Dispozitivul pentru hipertemia cu diode laser în raze încrucişate, Calculator tip PC.
Dispozitivul pentru hipertemia cu diode laser în raze încrucişate constă din:
1) Masa pentru poziţionare în două coordonate:
1.1. Masa pentru poziţionare în două coordonate este asamblată pe baza unui goniometru având două motoare pas cu pas de tip ШД-5Д1МУ3 cu drivere pentru ele şi interfaţă pentru ieşirea la calculator.
1.1.1. Goniometrul serveşte pentru fixarea laserelor cu colimatoare individuale orientate într-un punct comun; 
1.1.2. Motoarele pas cu pas de tip ШД-5Д1МУ3 permit deplasarea programată pe axele X şi Y. Driverul este proiectat în baza procesorului Atmel. Proiectarea şi modelarea schemei electrice a driverului pentru motor pas cu pas a fost efectuată în programul de modelare şi proiectare OrCAD 9.2.
2) Sistemul de iradiere: 
2.1 Sistemul de iradiere este compus din trei capi cu diode laser tip ATC-C4000-500-AMF-808-3-F200 cu colimatoare individuale F812SMA Collimation Pkg.( Thorlabs GmbH, 2008) şi driver pentru alimentare;
2.2. Sistemul feed – back pentru menţinerea nivelului de emisie necesar stabilizării temperaturii regiunii iradiate construit pe bază fototranzistoarelor ФТ- 1К;
3) Sistemul de monitorizare a temperaturii:
Sistemul de monitorizare a temperaturii are drept sarcină urmărirea temperaturii în punctele de control şi pe baza valorilor obţinute construirea câmpului de temperaturi. 
Sistemul constă din următoarele nivele funcţionale: - Traductorii de temperatură(Termocupluri CrNi/Ni FeCu)
- Modulele analogice de amplificare
- Sistemul de stocare şi transmitere a datelor (procesorul MSP 430)
- Modulul soft de monitorizare a temperatuii (convertorul analog-digital de tip AD7708)

Caracteristici tehnice: Puterea consumată de instalaţie (2 lasere....8 lasere), W 700...1800
Dimensiunile instalaţiei, m 1,5x1,0x1,0
Capi cu diode laser АТС-С4000-500-AMF-808-3-F600
Puterea la ieşire (regim continuu), W 4 
Lungimea de undă a radiaţiei, nm 808 
Lărgimea spectrului, nm 3
Divergenţa fluxului Θ׀׀ × Θ┴ , grad 10x40
Sensibilitatea fotodiodei feed – back, mkA/mW 0,3 ,,, 10
Capul răcitor АТС-03Н Productivitatea maximală a elementului Peltier, W 19,5
Curenul maximal al elementului Peltier, А 5,7
Tensiunea maximală la elementul Peltier, V 4
Colimatorul F810SMA – 780
Diametrul fluxului colimat la ieşire, mm 7,14
Ghidul optic de conexiune QQ 600/600
Diametrul, mcm 600
Transmitanţa, % 85 … 90
Tipul conectoarelor SMA-905
Blocul de dirijare a diodelor laser 
Numărul canalelor de dirijare a diodelor laser 8
Tensiunea de alimentare, V 7
Curentul folosit, А 0,2
Blocul de dirijare a răcitoarelor diodelor laser 
Numărul canalelor de dirijare a diodelor laser 8
Tensiunea de alimentare, V 7
Curentul folosit, А 0,1
Măsurătorul multicanal al temperaturilor 
Numărul canalelor de monitorizare a temperaturilor 8
Diapazonul temperaturilor măsurate, оС 0……50
Exactitatea măsurărilor temperaturii, оС ±0,1
Numărul probelor într-o secundă 4
Tipul termocuplurilor К (CrNi/Ni FeCu)
Sensibilitatea termocuplurilor, mcV/оК 40
Motoarele pas cu pas ШД-5Д1МУ3
Tensiunea nominală de alimentare, V 48
Tensiunea nominală de alimentare cu curent continuu 
în regim de forsaj rezistiv, V 48(+4.8/-7.2)
Curentul în circuitul solenoidului de fază în regimul staţionării forţate la tensiunea nominală 
de alimentare în cazul conectării a trei faze, А 3 (±0.1)
Pasul unitar, grade 1,5
Momentul nominal rotativ al sarcinii, N*m 0,1
Momentul nominal de inerţie al sarcinii, kg*m2 4*10-6
Capacitatea de repriză la tensiunea nominală 
de alimentare, paşi/sec nu mai puţin de 2800
Momentul static maximal la alimentarea a două înfăşurătoare
de fază cu curentul de 3 (±0.1) А în fiecare fază, N*m nu mai puţin de 0,40
Frecvenţa maximală paşi/sec 
- în regim de forsaj rezistiv 8000
- în regim de forsaj electronic 1600
Regimul nominal de lucru S1
Indiciul siguranţei JP44
Caracterul executării JM4091
Blocul de dirijare a motoarelor pas cu pas 
Numărul canalelor de dirijare a motoarelor pas cu pas 2
Tensiunea de alimentare, V 7
Curentul folosit, А 0,1