Traductor de presiune excedentară TP-12E2-10

Traductorul de presiune excedentară pînă la 1,0MPa cu semnalul de ieşire analogic standard 4 – 20 mА cu linia de conexiune dublă, sau 0-5mA cu linia de conexiune triplă posedă o precizie înaltă, stabilitate şi rezistenţă la diferiţi factori – suprasarcini, variaţii de temperatură, lovituri şi vibraţii. Blocul electronic asigură funcţionarea stabilă într-un diapazon larg de tensiuni – de la 10 pînă la 40 V şi temperaturi de la - 40 pînă la +85ºС.

Traductorul este calibrat în dependenţă de presiune în diapazonul temperaturilor de lucru. Eroarea totală a măsurării presiunii excedentare este de ± 0,5% de la scara totală în diapazonul de temperaturi - 40 ÷ + 85ºС şi ± 0,25 de la scara totală în diapazonul – 20 ÷ +60ºС).

Traductorii sunt destinaţi măsurări precise a presiunii în sistemele automatizate de control şi dirijare cu procesele tehnologice în producere.

Caracteristici tehnice:
Intervalul de măsurare a presiunii ...................................de la 0 pînă la 1,0 МPа, (10 kgf/cm2).
Intervalul temperaturilor de exploatare,ºС ......................de la minus 40 pînă la 70.
Traductorul are caracteristica semnalului de ieşire ascendent liniară cu valoarea limită a semnalului de ieşire 0 - 5mA sau 4 - 20mA (în corespundere cu comanda).

Preţul de cost al produsului este aproximativ 2400 lei (1,5 ori mai mic decît preţul pe piaţă).

Avantaje:
Prioritatea traductorilor elaboraţi – precizia măsurărilor este asigurată în tot diapazonul de temperaturi în comparaţie cu majoritatea traductorilor analogi la care, pentru fiecare 10ºС se adaugă eroarea la cea de bază, indicată în fişa traductorului.