Microdispozitivul pentru cercetări medico-biologice

A fost creat modelul experimental al microdispozitivului pentru cercetări medico-biologice, ce constă din două microtermocupluri cu sensibilitate înaltă conectate împreună. Microtermocuplurile sunt formate din microfire de Bi2Te3 de tipul n şi p în izolaţie de sticlă: un termocuplu, ce utilizează efectul Peltier, serveşte în calitate de sursă de încălzire sau răcire, iar al doilea termocuplu se utilizează în calitate de senzor de temperatură şi serveşte pentru măsurarea temperaturii obiectului biologic. Luând în considerare dimensiunile mici (secţiunea transversală a dispozitivului mai mică de 160х40 µm2) el poate fi utilizat pentru măsurarea şi schimbarea locală a temperaturii celulelor. Microdispozitivul este fixat pe un suport standard din sticlă şi poate fi utilizat în microscopia optică.

Caracteristici tehnice:
Microdispozitivul este construit din microfire pe bază de Bi2Te3 de tipul n şi p în izolaţie de sticlă cu valoarea forţei termoelectromotoare la temperatura camerei pentru microfirul de tipul n 150 – 170 µV/K, iar pentru cel de tipul p 220 – 275 µV/K. Sensibilitatea microtermocuplului atinge valoarea 370 – 400 µV/K.

Avantaje:
Microdispozitivul pentru cercetări medico-biologice pe bază de microfire Bi2Te3 în izolaţie de sticlă diferă de cele cunoscute pe piaţă prin faptul că în dispozitivul elaborat există posibilitatea de a răci şi încălzi obiectul biologic într-un interval extins de temperaturi. Avantajele microdispozitivului dat sunt caraterizate prin: miniaturizare (diametrul extern d < 50 µm), specificaţii tehnice înalte (sensibilitatea microtermocuplului 370 – 400 µV/K) şi protecţia izolaţiei de sticlă faţă de efectele nocive ale mediului ambiant.

Date de contact:
Konopko Leonid dr., c. şt. coord.
Laboratorul Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă, IIEN „D.Ghiţu”
Tel.: +373 22 737072
l.konopko@nano.asm.md