Dispozitiv de fototerapie antimicrobiană

A fost elaborat şi construită mostra experimentală a dispozitivului pentru realizarea procedurilor de  fototerapie antimicrobiană. Au fost efectuate încercările de laborator. Eficienţa bactericidă a fost testată în Laboratorul de diagnostic medical al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” şi Laboratorul de microbiologie, virusologie şi imunologie al FPM a USMF „Nicolae Testemiţanu”,  Laboratorul Regional de Referinţă  în microbiologia tuberculozei a IMSP Spitalul de Ftiziopneumologie Vorniceni şi Catedra Chirurgie OroMaxiloFacială Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Descrierea:

Dispozitivul este destinat efectuării procedurilor de fototerapie antimicrobiană.  Ca sursă de radiaţie ultravioletă bactericidă serveşte tubul cu vapori de mercur la presiune înaltă ДРШ– 100. Dispozitivul constă din: tubul cu vapori de mercur, condensorul din cuarţ, obturator, dispozitivul de selectare spectrală a radiaţiei, conectorul optic, ghidul optic, conectorul optic, segmentul distal al ghidului optic, ac de puncţie, blocul de alimentare care prin stabilizatorul de putere  alimentează tubul, taimerul-dozator  (care dirijează obturatorul) şi dispozitivul de măsurare a puterii radiaţieii injectate în ghidul optic, fotoreceptorul  asamblat cu conectorul optic.

Arcul de descărcare al tubului cu vapori de mercur la presiune înaltă este situat în primul focar al condensorului format din doua lentile de cuarţ, iar în al doilea focar se situează microlentila integrată a ghidului optic al dispozitivului de selectare spectrală a radiaţiei. Segmentul spectral selectat este transportat  prin conectorul optic, ghidul optic, conectorul optic şi ghidul optic în corpul bolnavului, atât timp cât obturatorul  este deschis.

Utilizarea tubului cu vapori de mercur la presiune înaltă în calitate de sursă de radiaţie  permite obţinerea radiaţiei fotonice de bandă largă, simplificarea substanţială a dispozitivului şi micşorarea costului lui.

Caracteristici tehnice:

Parametrii radiaţiei: puterea optică la lungimea de unda 254 nm – 1mW, iar în intervalul 280-500 nm – 15mW. Dispozitivul elaborat are ca sursă de radiaţie bactericidă tubul cu vapori de mercur la presiune înaltă, care poate fi procurat cu 50 lei, pe când sursele de radiaţie a dispozitivelor analoage (lasereYAG Nd cu sisteme de multiplicare a frecvenţei sau laserele eximer KrF) costă mai mult de 100 mii €.

Date de contact:

NICA Iurie, dr., conf. univ.

Laboratorul Tehnică Medicală

Tel.: 022 280 345,

tehmed@nano.asm.md